You are currently viewing Geld maakt wel gelukkig: vrijetijdsbesteding te duur voor mensen met een laag inkomen

Geld maakt wel gelukkig: vrijetijdsbesteding te duur voor mensen met een laag inkomen

Mensen met een laag inkomen hebben minder plezier in het leven en besteden minder aan vrijetijdsactiviteiten. Bovendien hebben zij minder sociale contacten, kunnen ze niet meepraten en geraken ze op die manier geïsoleerd. Dat is de opvallende conclusie uit ons onderzoek, in samenwerking met onderzoeksbureau Indiville, dat we uitvoerden in februari van dit jaar in opdracht van MNM en Radio 2.

Minder geld voor ontspanning

De gemiddelde Vlaming spreekt graag af met vrienden en houdt van reizen, een daguitstap of wat cultuur af en toe. Uit onze studie blijkt echter dat mensen met een laag inkomen deze activiteiten opvallend minder graag doen. Daarnaast geven ze ook beduidend minder geld uit aan vrijetijdsbesteding.

De reden om niet deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten blijkt in de eerste plaats financieel te zijn. Vier op tien zegt dat deze activiteiten niet binnen hun budget passen. Andere redenen zijn: moeilijk ter plaatse raken en zich ongemakkelijk of bekeken voelen.

Minder plezier in het leven

Hoewel er altijd gezegd wordt dat geld niet gelukkig maakt, blijkt niets minder waar. Wie zich in een economisch kwetsbare positie bevindt, is minder gelukkig dan wie niet in zo’n situatie zit. Ook jongeren tussen 18 en 25 jaar, éénoudergezinnen en singles voelen zich minder gelukkig.

12% van de Vlamingen heeft minder plezier in het leven omwille van geldzorgen. Bij mensen met een laag inkomen, stijgt dat percentage tot maar liefst 42%. Daarnaast geeft 22% van de Vlamingen aan zich niet altijd thuis te voelen in de maatschappij. Bij mensen in een socio-economisch kwetsbare situatie is dat zelfs 35%.

Betalende media te duur en minder digitaal vaardig

Wie het socio-economisch moeilijker heeft, geeft minder geld uit aan (online) kranten, tijdschriften, boeken, streamingdiensten en gaming. 40% van deze groep geeft zelfs helemaal geen geld uit aan deze mediadiensten. Dat is het dubbel van wie zich niet in een kwetsbare positie bevindt. 36% van de socio-economisch kwetsbaren zeggen dat ze hierdoor plezierige dingen missen, niet goed geïnformeerd zijn, zich ongelukkig en buitengesloten voelen en een gevoel van onrechtvaardigheid ervaren.

Ook de digitale vaardigheden liggen bij socio-economisch kwetsbaren lager. Het gaat dan over internet, sociale media, streamingdiensten, smartphones, computers en tablets. Doordat ze minder goed met deze nieuwe technologieën om kunnen, voelen ze zich minder slim, eenzaam en uitgesloten. Bovendien hebben ze het gevoel plezier te missen.

Meer isolatie

Uit ons onderzoek blijkt dat dit een neerwaartse spiraal is. Omwille van hun financiële situatie gaan socio-economisch kwetsbaren minder deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten en zijn ze minder goed geïnformeerd. Hierdoor verkleint hun netwerk en hebben ze minder plezier in het leven. Ze raken zo geïsoleerd en buitengesloten.

Leave a Reply