You are currently viewing Weinig vertrouwen in een comfortabel pensioen

Weinig vertrouwen in een comfortabel pensioen

Om de zes maanden wordt het Bpact online panel gevraagd naar hun financiële gemoedsrust. De nieuwe resultaten van de Financiële Barometer van levensverzekeraar NN brengen aan het licht dat veel Belgen met een bang hart aan hun pensioen denken. Maar liefst 58% van de 3.132 bevraagde 18- tot 79-jarigen vreest geen comfortabel leven meer te kunnen leiden eens ze gepensioneerd zijn. Wat aan de oorsprong van die hoge cijfers ligt? Financiële onzekerheid.

Onze financiële situatie baart ons zorgen

Slechts 16% van de respondenten denkt dat hij na zijn pensioen nog steeds een comfortabel leven zal hebben. Vooral jonge generaties tot 49 jaar en vrouwen zien de toekomst niet erg rooskleurig in. Hoe ouder we worden, hoe positiever we tegenover ons pensioen staan. Al is nog steeds meer dan de helft van de 50- tot 64-jarigen bang voor een moeizaam pensioen.

Weinig vertrouwen in comfortabel pensioen
Grafiek 1: Ik heb er vertrouwen in dat ik na mijn pensionering een comfortabel leven zal hebben.

Wat ons dan het meeste zorgen baart? Onze financiële situatie. Amper 18% van de Belgen gelooft dat de overheid de pensioenen zal kunnen blijven uitbetalen. Ook hier hebben vrouwen opvallend minder vertrouwen dan mannen.

Langer leven = langer pensioen

“Wanneer je 65 bent, zit je in de meeste gevallen nog boordevol energie en heb je tijd en ruimte om te doen wat je graag doet. Uiteraard kost dat vaak geld, denk maar aan hobby’s, reizen, uiteten… En nu we met z’n allen langer leven en de gemiddelde levensverwachting ondertussen al op 81 jaar ligt, zullen we in het tweede deel van onze pensionering opnieuw centen nodig hebben om onze zorgfacturen te kunnen betalen. Dat besef groeit naarmate we de pensioenleeftijd naderen. Het dringt tot ons door dat we mogelijks niet genoeg financiële middelen zullen hebben om die pensioenperiode te overbruggen en we moeten last-minute op zoek naar oplossingen, ” verklaart Bart Chiau, Senior Expert bij NN en professor aan de faculteit economie van de UGent.

Ook al ziet de meerderheid van de Belgen hun financiële toekomst somber in, er zijn er maar weinig die het heft in eigen handen nemen en beslissen om extra te sparen voor hun pensioen. 38% vindt namelijk niet dat hij zelf verantwoordelijk is om voor voldoende pensioen te sparen. 28% – voornamelijk Belgen die reeds op pensioen zijn – geeft daarentegen aan zelf geld bij te moeten verdienen om rond te kunnen komen.

Te weinig kennis en actie over pensioensparen

54% geeft aan geen idee te hebben hoeveel geld nodig is om een comfortbal pensioen te leiden. Bij de respondenten tot 34 jaar stijgt dat cijfer tot 62% en bij vrouwen in die leeftijdscategorie zelfs tot 70%. Ook op vlak van pensioenplanning schiet de kennis van de Belg tekort. 51% van de Belgen geeft zijn kennis over pensioenplanning een score van 5 op 10 of minder. Slechts 19% geeft zichzelf een score van 8 op 10 of meer.

Weinig vertrouwen in comfortabel pensioen
Grafiek 2: Het is duidelijk voor mij hoeveel geld ik zou moeten hebben voor mijn pensioen.

Die beperkte kennis trekt zich door naar de inspanningen die Belgen leveren om aan pensioensparen te doen. Zo’n 42% geeft zichzelf slechte punten. Mensen die de pensioenleeftijd naderen, geven zichzelf betere punten. Door de almaar stijgende levensverwachting wordt onze pensioenperiode steeds langer. Het is dan ook belangrijk om op tijd aan je pensioenspaarpot te beginnen.

This Post Has One Comment

  1. Hugo

    Ik was ook niet gerust in mijn situatie bij mijn pensioen. Ik ben vervroegd kunnen stoppen, met name op 62 jaar. Ik ben nu een volledig jaar met pensioen en financieel gezien gaat het eigenlijk wel, met een pensioen van ongeveer 2100,- Euro. Ik ben alleen en mijn huis is afbetaald. Ik kan nog een behoorlijk deel sparen.

Leave a Reply