Bpact verbindt er zich toe jouw privacy te beschermen.

Jij geeft antwoorden die beleidsmakers, bedrijven, non- en social-profit sector en ondernemers zoeken. Net daarom nemen we het zeer nauw met privacy. Bpact zie huidige link zich uiteraard met gedragscode van de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus, Esomar. Bpact behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

Welke persoonlijke identificeerbare gegevens verzamelt Bpact over mij?

Bpact verzamelt persoonlijke gegevens wanneer je je registreert. Tijdens de registratie vraagt Bpact naar je voornaam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, postcode, diploma & activiteit. Aan de hand van bijkomende profielvragen kan Bpact verder informatie verzamelen waarmee we onze uitnodigingen beter op jou kunnen afstemmen (bv. tewerkgestelde sector, gezinssituatie, burgerlijke staat, ….). Je hebt steeds inzage in deze gegevens en kan deze ook wijzigen of schrappen. Ook als je contact opneemt met Bpact, kunnen wij de gegevens van deze correspondentie bijhouden. Telkens wanneer Bpact persoonlijke informatie verzamelt, probeert het op de relevante pagina een koppeling naar dit Privacybeleid te voorzien.
Bpact behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

Wie verzamelt er gegevens en voor welk doel?

Als onderzoeksplatform nodigen we jou uit om deel te nemen aan onderzoeken, bevragingen of participatieprojecten van onszelf of in opdracht van derden. Deze onderzoeken, bevragingen of participatieprojecten kunnen plaatsvinden op onze eigen platformen of die van derden. De gegevens die jij en andere leden van Bpact ons geven, worden anoniem verwerkt alvorens ze gedeeld worden met derden. Dat gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij met jouw expliciete goedkeuring (bv. als je toestemming geeft om deel te nemen aan een groepsgesprek).
Je erkent en aanvaardt dat Bpact jouw persoonlijke gegevens door zou kunnen geven aan haar partners die het puntenprogramma of beloningssysteem beheren. Voor de duidelijkheid, deze gegevens kunnen naam, adres en resterende informatie bevatten om deze partners in staat te stellen het Puntenprogramma en beloningsplan uit te voeren.
Meer informatie over ons puntensysteem vind je hier.

Met wie deelt Bpact mijn informatie?

Bpact zal niets van je persoonlijk identificeerbare informatie bekend maken tenzij wij jouw expliciete toestemming hebben of in speciale omstandigheden, zoals wanneer wij te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist.

Bpact maakt ook verzamelde gebruikersstatistieken bekend (bijvoorbeeld: “52 % van onze gebruikers zijn mannen”) om onze diensten te beschrijven aan mogelijke toekomstige partners en andere derden en voor andere wettelijke doeleinden.

Delen van persoonsgegevens

We delen jouw persoonsgegevens niet met derden die jouw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij je daarvoor jouw specifieke toestemming hebt gegeven.
We kunnen jouw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

  • We kunnen beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Bpact in het kader van je deelname aan onderzoeken, bevragingen of participatieprojecten van onszelf of in opdracht van derden, met inbegrip van het aanbieden van de website en de diensten die voor je beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
  • We eisen door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin je de site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
  • We kunnen jouw persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe wettelijk worden verplicht of als we te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

Je rechten

  • Recht om je uit te schrijven
    Jij hebt uiteraard altijd het recht om je uit te schrijven (“opt-out”) en kan dat doen door contact met ons op te nemen via privacy@bpact.be.
  • Toegang en rechtzetting
    Jij hebt het recht om toegang tot jouw persoonsgegevens te vragen en/of je gegevens te verbeteren. Je kan ons daartoe een verzoek sturen via privacy@bpact.be.

Bewaring

Bpact zal jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.
Dat betekent dat we jouw persoonsgegevens na jouw laatste interactie met Bpact gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Hoe kan ik mijn informatie aanpassen, corrigeren of wijzigen?

Je hebt ten allen tijde het recht om je accountinformatie en profiel te bekijken, wijzigen en/of schrappen. Je account kan gedeactiveerd of verwijderd worden. Je kan er ten allen tijde voor kiezen om jouw lidmaatschap op te zeggen. Dit kan je doen via een link onderaan elke mail die je van ons ontvangt.
Neem contact met ons op indien u vragen heeft over toegang tot je persoonlijk identificeerbare informatie via privacy@bpact.be.

Wat zijn cookies en hoe worden ze door Bpact gebruikt?

Een “cookie” is een pakketje informatie dat door een webserver naar jouw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan jouw computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken. Je kunt een cookie te allen tijde weigeren door de instellingen van jouw browser aan te passen. Op Bpact vind je functionele en analytische cookies.
Functionele cookies zorgen ervoor dat jij onze website goed ervaart. Zo word je niet elke keer gevraagd om in te loggen, vind je je zoektermen terug en bezoek je onze website niet elke keer in een andere taal.
Analytische cookies helpen ons om onze website zo te bouwen dat jij hem aangenaam vindt. Ze vertellen ons welke pagina’s je hoe lang bezoekt, waar je op klikt en of je wel de recentste internetbrowser gebruikt om onze website te bezoeken. 
Marketing cookies worden gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentie campagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data.

Wat moet ik nog meer weten over mijn privacy?

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet als gegarandeerd 100 % veilig worden beschouwd. Hoewel we er altijd naar streven jouw persoonlijke gegevens te beschermen, kan Bpact daarom de veiligheid van gegevens die je naar ons verzendt vanaf onze online producten of diensten niet garanderen. Je doet dit op eigen risico. Zodra we jouw gegevens ontvangen, stellen we alles in het werk om de veiligheid daarvan op onze systemen te garanderen.

Identiteit en contact

Bpact is gevestigd in de Maria-Theresiastraat 123, 3000 Leuven, België.
Mocht je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben dan kan je per e-mail contact opnemen via privacy@bpact.be of via het formulier.