Bpact en mijn privacy

Bpact is een onderzoeksplatform uit Leuven. Je kunt, als je dat wilt, lid worden van ons panel om vragen te beantwoorden voor onze opdrachtgevers of deel te nemen aan groepsgesprekken. Dat zijn zowel overheden en beleidsmakers als bedrijven en non-profit organisaties.

Daarnaast kan je ook lid worden via Bpact Lokaal van een panel van jouw gemeente om mee te doen aan onderzoek voor en over de gemeente waar je jouw hoofdverblijfplaats hebt. Het kan zijn dat je ook nog voor andere panels kan inschrijven (bijv. als jouw provincie ook een panel bij ons heeft). Inschrijven is steeds vrijwillig en je kan je via jouw profielpagina ook steeds terug uitschrijven of je gegevens aanpassen.

Wij willen dat je ons vertrouwt, en eerlijk antwoord geeft op onze vragen. Dat kan alleen als wij jouw privacy garanderen. Daarom willen we je graag kort uitleggen wat we wel en niet doen.

 • Wij verwerken je persoonsgegevens alleen op basis van je expliciete toestemming. Je weet dus zelf precies welke gegevens je aan ons geeft.
 • We vragen je bij aanmelding om je voornaam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, postcode, diploma en activiteit of beroep. We stellen je bijkomende profielvragen gedurende je lidmaatschap, zodat we je gerichtere vragen kunnen voorleggen (bijvoorbeeld over de sector waar je werkt, of je gezinssituatie).
 • We geven géén persoonsgegevens aan onze opdrachtgevers, tenzij je er bijvoorbeeld voor kiest om deel te nemen aan een groepsgesprek met een opdrachtgever. Dan weet je zelf ook dat je niet anoniem bent. In alle andere gevallen geven we alleen anonieme gegevens aan onze opdrachtgevers. We maken verder alleen algemene gebruikersstatistieken bekend, zoals “52% van onze gebruikers zijn mannen.”)
 • Onze marktonderzoeken zijn geen verkapte vorm van marketing. Wij houden ons aan de gedragscode van de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus, Esomar.
 • We benaderen geen kinderen onder de 16 jaar.
 • We belonen je graag voor je deelname. We hebben een puntenprogramma en beloningsplan. Daarbij maken we gebruik van externe bedrijven. Dat zijn onze verwerkers. Dat betekent dat ze jouw gegevens strikt vertrouwelijk moeten behandelen, en er niets mee mogen doen voor hun eigen doelen.
 • Heb je deelgenomen aan een enquête van onze zusterorganisatie Indiville, en heb je aan het einde van die enquête apart toestemming gegeven aan Bpact om panellid te worden? Dan nemen we soms bepaalde antwoorden (zoals beroep, geslacht, leeftijd, opleiding) over bij Bpact. Zo vermijden we dat we om de zoveel tijd dezelfde vragen moeten stellen.

Natuurlijk willen we je graag precies vertellen wat wij met persoonsgegevens doen. Dat kun je  nalezen via de onderstaande vragen en antwoorden. Daarin lees je ook informatie over hoe wij omgaan met je privacy als je ons contactgegevens geeft als zakelijke opdrachtgever.

Versie: 13-05-2022


Wie is Bpact?

Bpact BV is een Belgisch Onderzoeksplatform gezeteld in de Maria-Theresiastraat 123, 3000 Leuven. Bpact biedt opdrachtgevers de mogelijkheid vragen voor te leggen aan een panel van burgers en consumenten. Per opdracht selecteren we panelleden op basis van hun profiel, en nodigen we die uit om deel te nemen aan onderzoeken, bevragingen of participatieprojecten van onszelf of in opdracht van derden. Deze onderzoeken en projecten kunnen plaatsvinden op onze eigen platformen of op die van derden.

De opdrachtgevers zijn zowel overheden en beleidsmakers als bedrijven en non-profit organisaties. Bpact houdt zich aan de gedragscode van de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus, Esomar.

Bpact is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van persoonsgegevens van haar panelleden. Daarnaast verwerkt Bpact ook de persoonsgegevens van haar (eigen, zakelijke) klanten (in het vervolg aangeduid als ‘Bpact opdrachtgevers’) en van haar werknemers (inclusief tijdelijke krachten en adviseurs).

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, geboortedata, adressen, telefoonnummers, IP-adressen en e-mailadressen.

Hoe verzamelt Bpact persoonsgegevens over jou als panellid?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die je als panellid zelf aan ons geeft, als je je aanmeldt, en als je meedoet aan onderzoeken, bevragingen of participatieprojecten. Daarnaast verzamelen we automatisch ook het IP-adres, gegevens over je apparaat en besturingssysteem, je laatst bezochte website en de datum en het tijdstip van je bezoek. Dit kunnen ook bijzondere persoonsgegevens zijn, als de opdrachtgever daarom vraagt. Volgens de AVG is het wettelijk verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij de organisatie een beroep kan doen op een specifieke uitzondering. In veel gevallen zal dat jouw ‘uitdrukkelijke’ toestemming zijn.

We verzamelen ook persoonsgegevens via cookies (zie hieronder het antwoord op de vraag over cookies). We verzamelen geen gegevens over jou van derde partijen.

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen we ook de datum en het tijdstip van de bevestiging van je inschrijving. Hiermee kunnen we aantonen dat jij toestemming hebt gegeven.

Voor welke doelen verwerkt Bpact je persoonsgegevens als panellid?

Wij gebruiken je persoonsgegevens bij de verwerking van je antwoorden voor statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om te bepalen of jongeren een andere mening hebben dan ouderen, of om te analyseren of er verschillen zijn tussen mensen die in de stad wonen en mensen die daarbuiten wonen. Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek.

Jongeren onder de 16 worden niet door Bpact benaderd om deel te nemen aan het panel.

Wij rapporteren nooit over jou als individu met identificeerbare gegevens tenzij je ons daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een groepsgesprek met een opdrachtgever, of omdat je instemt met de verwerking door ons én door een opdrachtgever (zie het antwoord over gezamenlijke verantwoordelijkheid).

Na oplevering van het onderzoek verstrekken wij, naast het geaggregeerd onderzoeksrapport, de geanonimiseerde ruwe data aan onze klanten. Bij het anonimiseren van de data worden alle data verwijderd die kunnen leiden tot directe of indirecte identificatie van jou als persoon. Wij houden daarbij ook rekening met de omvang van de onderzochte groep; als de groep te klein is, en daardoor herleidbaarheid zou kunnen ontstaan, verstrekken wij de ruwe data niet.

Wanneer we je, namens onszelf of namens een opdrachtgever, selecteren om deel te nemen aan een  onderzoek, dan informeren wij je, indien dit niet tegenstrijdig is met de doelstelling van het onderzoek, over het doel van het onderzoek. Indien mogelijk informeren we je ook over de opdrachtgever van de enquête. Wanneer de doelstelling van het onderzoek het meten van de naambekendheid is, kan dit niet zonder de kwaliteit van de studie in het gedrang te brengen.

Deelname aan ons panel is volkomen vrijwillig. Je bepaalt zelf of je deel wilt nemen. De grondslag voor het verwerken van je antwoorden is je expliciete toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Wij verwijderen dan al je gegevens.

Voor welke doelen verwerkt Bpact jouw gegevens als (zakelijke) opdrachtgever?

Ben je een zakelijke opdrachtgever? Dan verzamelen we niet alleen je naam en e-mailadres als contactpersoon, maar ook de naam, het adres en het registratienummer van de organisatie waarvoor je werkt, betalingsgegevens en eventuele correspondentie. We verwerken je gegevens op basis van de noodzaak om de overeenkomst aan te gaan en uit te voeren.

Wij verwerken je persoonsgegevens als opdrachtgever ook op basis van ons gerechtvaardigd belang voor onze eigen marketingdoeleinden. Marketingactiviteiten die vallen onder dit doel bestaan uit commerciële en informatieve e-mail berichten zoals nieuwsbrieven, White papers, uitnodigingen voor events die wij organiseren en informatie over door ons aangeboden producten en diensten waar je mogelijk in geïnteresseerd bent.

We verzamelen de gegevens alleen direct bij jou, en niet bij derden. Je gegevens worden bewaard en gebruikt voor bovengenoemde doelen totdat je aangeeft dat wij je gegevens niet langer hiervoor mogen gebruiken. Je kunt hiervoor de uitschrijfmogelijkheid gebruiken in de e-mails die wij sturen.

Wat zijn cookies en hoe worden ze door Bpact gebruikt?

Een “cookie” is een pakketje informatie dat door een webserver naar je browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van je computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken. Je kunt een cookie altijd weigeren door de instellingen van jouw browser aan te passen. Bpact gebruikt functionele en analytische cookies.

 • Functionele cookies zorgen ervoor dat je een website of platform dat gebruikt wordt in het kader van een onderzoek goed ervaart. Zo word je niet elke keer gevraagd om in te loggen, vind je je zoektermen terug en bezoek je onze websites niet elke keer in een andere taal.
 • Analytische cookies helpen ons om onze website zo te bouwen dat jij hem aangenaam vindt. Ze vertellen ons welke pagina’s je hoe lang bezoekt, waar je op klikt en of je wel de recentste internetbrowser gebruikt om onze website(s) te bezoeken. We gebruiken deze cookies ook om te vermijden dat panelleden een vragenlijst meer dan 1 keer invullen, en om ervoor te zorgen dat je een enquête kunt pauzeren om op een later tijdstip verder in te vullen. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google voor Analytics, om de privacy-impact te minimaliseren.
 • Marketing cookies worden gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentie campagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data.

Wat doen we met je gegevens als wij (gezamenlijke) verantwoordelijke zijn?

In uitzonderlijke gevallen zijn wij samen met andere organisaties gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van antwoorden op vragen die we aan het panel stellen. Als dat zo is, geven we dat heel duidelijk aan. Dan is het mogelijk dat we de persoonsgegevens wel delen met de andere gezamenlijke verantwoordelijken. Maar dan geef je daar expliciet toestemming voor.

Bpact werkt daarnaast samen met marktonderzoeksbureau Indiville uit Leuven. Aan het eind van enquêtes van Indiville kun je een vraag krijgen of je lid wilt worden van ons panel. Als je daarin toestemt, mag Bpact een aantal gegevens over jou overnemen van Indiville, zoals je leeftijd, beroep, opleiding en geslacht. Op die manier hoeven we je niet dezelfde vragen opnieuw te stellen.

Delen van je gegevens met andere partijen

We doen beroep op externe dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Bpact in het kader van uw deelname aan onderzoeken, bevragingen of participatieprojecten van onszelf of in opdracht van derden, met inbegrip van het aanbieden van een website of platform. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of deze moeten verwerken. Maar ze mogen dit alleen als verwerkers doen, dus onder strikte geheimhouding, en alleen voor de doelen die wij bepalen. We leggen deze afspraken vast door middel van een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

Het kan zijn dat we worden verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in een juridische procedure of om te reageren op een eventuele vordering. In dat geval zullen we eerst heel goed controleren of we echt wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verstrekken.

Verwerking van je gegevens in/buiten de EU

Als wij je persoonsgegevens laten verwerken door (sub)verwerkers, dan kiezen wij zoveel mogelijk voor dienstverlening waarbij de gegevens binnen de EU blijven. Als we toch gebruik maken van de diensten van bijvoorbeeld een Amerikaans bedrijf, dan moeten zij minimaal actief lid zijn van het Privacy Shield.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Je antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten en dus niet om je iets te verkopen of toe te sturen.

Onze werknemers, ook tijdelijke arbeidskrachten, en adviseurs tekenen een aparte geheimhoudingsverklaring. Wij hebben een degelijk informatiebeveilingsbeleid, en controleren de naleving ervan.

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet als gegarandeerd 100% veilig worden beschouwd. Hoewel we er altijd naar streven je persoonlijke gegevens te beschermen, kan Bpact daarom de veiligheid van gegevens die je naar ons verzendt vanaf onze online producten of diensten niet garanderen. Je doet dit op eigen risico. Zodra we je gegevens ontvangen, stellen we alles in het werk om de veiligheid daarvan op onze systemen te garanderen

Bewaartermijnen

Als verantwoordelijke voor de verwerking van je antwoorden als panellid, bewaren wij je persoonsgegevens zolang je deelneemt aan ons panel. Als je je panellidmaatschap opzegt, zullen wij je gegevens onmiddellijk uit onze actieve systemen verwijderen. Wel bewaren wij je antwoorden nog maximaal zes maanden na opzegging. Deze periode van maximaal zes maanden is nodig om gerapporteerde onderzoeksresultaten te kunnen verifiëren, maar de gegevens worden in die periode voor geen enkel ander doel meer gebruikt.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van contactgegevens van zakelijke klanten bewaren wij de gegevens tot twee jaar nadat je een dienst bij ons hebt afgenomen. We sturen jaarlijks een herinnering dat je bij ons in het klantenbestand zit, zodat we de contactgegevens actueel houden.

We bewaren het contract tot 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst, in verband met eventuele civiele geschillen. Om fiscale redenen bewaren wij ons betaaladministratie gedurende 7 jaar nadat de laatst verschuldigde betaling is voldaan.

Je privacyrechten

Als panellid kun je een verzoek indienen om je privacyrechten uit te oefenen die je hebt op grond van  de AVG. Je kunt je toestemming voor het lidmaatschap heel makkelijk intrekken, via een link onderaan elke mail die je van ons ontvangt. Wij behandelen je andere verzoeken binnen uiterlijk 1 maand.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht van inzage
 • Recht van correctie
 • Recht van verwijdering
 • Recht van beperking
 • Recht van dataportabiliteit
 • Recht van bezwaar
 • Recht om toestemming in te trekken

Je kunt ons daartoe een verzoek sturen via privacy@bpact.be. Er kunnen redenen zijn waarom we je verzoek niet kunnen inwilligen. Als dat het geval is, dan zullen wij dit goed aan je uitleggen.

Klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Ben je niet tevreden over de manier waarop wij met je privacy omgaan? Dan kun je ook een klacht indienen via de Gegevensbeschermingsautoriteit, bereikbaar via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Aanpassingen aan onze privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Als we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op je toestemming, zullen we je eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden. De oude versie van onze privacy verklaring is hier te vinden.

Identiteit en contact

Wanneer je vragen hebt hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@bpact.be. Onze DPO (Data Protection Officer) neemt dan contact met je op.