Je bekijkt nu Een op de zes werkende Belgen kan geen maand verder zonder loon

Een op de zes werkende Belgen kan geen maand verder zonder loon

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd

Een Belg op de zes die werkt, kan geen maand verder zonder loon. Dat blijkt uit een studie bij 1.250 Belgen uitgevoerd door onderzoeksbureau Indiville, in opdracht van BinckBank. 80% van de Belgen heeft nog nooit een financieel plan gemaakt en bijna een op de vier belegt niet omdat ze denken over te weinig geld en financiële kennis te beschikken. Opmerkelijk, want bijna drie op de vier Belgen weet niet hoeveel hun wettelijk pensioen zal bedragen, laat staan hoeveel geld ze nodig hebben om een rustig pensioen te beleven.

We mogen dan wel beseffen dat we later een grote geldreserve nodig hebben als we met pensioen gaan, toch zijn we amper bezig met het actief plannen van ons vermogen. 40% van de Belgen parkeert 90% of meer spaargeld op zijn zicht- of spaarrekening, terwijl slechts een op de vijf tevreden is over het rendement ervan. Toch zijn we amper bezig om ons geld meer te laten opbrengen. De Belg belegt amper en plant erfenissen en schenkingen nauwelijks.

Naast eigen woning geen extra spaarreserves

Eerst het positieve nieuws uit de studie van BinckBank: 5 op de 6 Belgen kan gerust enkele maanden overbruggen zonder loon. Maar daartegenover staat dat nog altijd 17% van de 26-45-jarigen niet een maand kan overbruggen, bij de 46-55-jarigen is dat zelfs 19,5%. Dat betekent dat een op de zes van de werkende Belgen geen maand verder kan zonder loon. Drie op de vier van de 46 tot 55 jarigen beschikt echter wel over een eigen woning. Een op de vijf van die groep huurt een huis of appartement.

Het zijn vooral zelfstandigen die enkele maanden kunnen overbruggen zonder loon: 32% kan een jaar of langer verder, bij ambtenaren en bedienden is dat 20% en bij arbeiders 8%. Maar het geld dat de Belg spaart, blijft op de spaarrekening staan. 60% van de Belgen belegt niet en bijna de helft (45%) doet dit niet omdat ze denken er te weinig geld voor te hebben. Bijna een op de vier (24%) doet het niet omdat ze de kennis niet hebben.

“Nochtans kunnen Belgen hun geld meer laten opbrengen dan wanneer ze het op een spaarboekje laten staan. En daar hebben mensen geen duizenden euro’s voor nodig. Beleggen kan al vanaf het bescheiden bedrag van 50 euro”, zegt Stijn Ceelen, country manager van BinckBank.

Meer dan 1.500 euro per maand na pensioen

Een geldreserve hebben, is nochtans noodzakelijk, zeker voor na het pensioen. Twee op drie alleenstaande Belgen ondervraagd door BinckBank denkt meer dan 1.500 euro per maand nodig te zullen hebben na hun pensioen. En dat terwijl het gemiddeld pensioen volgens de Federale Pensioendienst 1.100 euro per maand bedraagt. Opmerkelijk is dat 70% van de Belgen aangeeft geen idee te hebben van hoeveel zijn wettelijk pensioen zal bedragen.

Wie zorgbehoevend is en in een rusthuis verblijft, zal volgens 30% van de ondervraagden 2.250 euro per maand nodig hebben. Dat is een overschatting, want uit een studie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de KU Leuven blijkt dat de gemiddelde rusthuisfactuur in 2017 1.690 euro per maand bedroeg.

“Opvallend dat Belgen tijdens hun pensioen maandelijks 1.500 euro denken nodig te hebben terwijl het gemiddelde volgens de Fed. Dienst voor Pensioenen 1.100 euro is. Nadenken over aanvullende oplossingen voor de opbouw van hun vermogen wordt bijna een must, ook als dat meer risico betekent. De rente op het spaarboekje kan het verschil momenteel onmogelijk opvangen” , zegt Stijn Ceelen, country manager van BinckBank.

80% van Belgen heeft geen testament

Ook over erven en schenken denkt de Belg niet genoeg na. Zo heeft 80% nog altijd geen testament opgesteld, is 85% niet bezig met het schenken van zijn vermogen en heeft 80% nog nooit een financieel plan gemaakt of laten opmaken. De Belg denkt pas op hele late leeftijd na over wat hij wil doen met zijn geld: 81% van de 56-65 jarigen heeft bijvoorbeeld geen testament, ten opzichte van 70% van de 66-75 jarigen.

“Een financiële planning opstellen is belangrijk en neemt niet zoveel tijd in. Het volstaat om goed op te lijsten wat maandelijks uitgegeven wordt en wat de projecten zijn op korte en lange termijn. Met die inzichten kan je dan aan de slag.”, zegt Stijn Ceelen, country manager van BinckBank.