Je bekijkt nu Stress en burn-out: de onzichtbare vijanden van KMO’s

Stress en burn-out: de onzichtbare vijanden van KMO’s

Zowel kmo-werknemers als -werkgevers vinden, als het aankomt op gezondheidsinitiatieven op het werk, dat de focus bij het voorkomen van stress en burn-out moet liggen. Dit blijkt uit een enquête van Indiville, in opdracht van Mensura en in samenwerking met Bpact, die de enquête afnam bij kmo’s van 20 tot 250 medewerkers.

In totaal namen 1190 respondenten deel aan het onderzoek. De studie zoomt in op het preventie- en welzijnsbeleid op de werkvloer, maar ook op de aandacht voor gezondheid bij werkgevers (zaakvoerders en HR-managers) en hun medewerkers buiten de werkuren.

Omgaan met stress en burn-out is het meest relevante thema

Het meest relevante thema voor zowel werknemers als werkgevers op de werkvloer is het omgaan met een burn-out en stress. Maar liefst 71% van de kmo-werknemers vinden dat de belangrijkste onderwerpen waar een werkgever op kan inzetten veerkracht, stress en burn-out zijn. Kmo’s doen dat voornamelijk via individuele opvolging (51%), opleiding rond veerkracht (46%) en training rond time management (41%).

Jolien Joriskes is expert vitaliteit bij Mensura. Ze zegt dat het geen toeval is. De grootste oorzaken van uitval bij kmo’s zijn stress en burn-out. In de praktijk stelt ze vast dat er ook veel interesse bestaat rond tips om beter te slapen en rookstopbegeleiding.

Enkel fruit of fietsvergoedingen zijn onvoldoende zonder samenhangend verhaal

Voorbeelden van vitaliteit initiatieven zijn: gezond eten en drinken stimuleren, ontspanningsmogelijkheden, voldoende beweging stimuleren, verbinden, persoonlijke groei en ontwikkeling. De helft van de werknemers bevestigt dat hun werkgever vitaliteit initiatieven aanbiedt, maar aan werkgeverskant geeft 60% aan dat te doen. Vermoedelijk heeft dit te maken met perceptie. Dat verklaart Jolien Joriskes. “Bepaalde initiatieven beschouwen werknemers misschien sneller als vanzelfsprekend. Zo zijn bijvoorbeeld gratis fruit (69%) en fietsvergoedingen (63%) populaire maatregelen.”

Maar hoe goed bedoeld ook, dergelijke initiatieven zijn vaak losstaand en schieten zo ten dele hun doel voorbij “Als een workshop of de jaarlijkse Health & Safety Day niet kadert in een breder gezondheidsplan, ontbreekt de samenhang en een duidelijk verhaal.” Medewerkers staan daardoor minder stil bij de acties of zien het totaalplaatje niet. “Tegelijk verkleint ook de impact ervan”, aldus Jolien Joriskes.

Communicatie is belangrijk

Voor kmo’s die de leefstijl en gezondheid van hun werknemers positief willen beïnvloeden, is communicatie belangrijk. Het is belangrijk dat je in je visie de volgende vragen beantwoordt met concrete doelstellingen: “Waarom vinden we het als organisatie belangrijk om dergelijke initiatieven te nemen? Wat willen we daarmee bereiken?”

Maar op de werkvloer speelt meer dan enkel een communicatieprobleem. Kmo’s kloppen namelijk bij hun externe dienst aan bij concrete problemen of moeilijkheden. Dan is het al te laat. De preventieve mindset is vaak nog niet aanwezig. Ze focussen in de eerste plaats op de wettelijke verplichtingen. Dat kmo’s niet dezelfde budgetten hebben als grotere organisaties en er minder tijd beschikbaar is bij de interne preventieadviseur of hr spelen daar natuurlijk een belangrijke rol. “Mijn advies voor kmo’s is om toch maximaal werk te maken van motiverende communicatie om ten volle de vruchten te plukken van de inspanningen die ze leveren om medewerkers fysiek en mentaal gezond te houden”, zegt Jolien Joriskes.

Geef een reactie