Je bekijkt nu 2 op 3 wil overuren pas jaar nadien opnemen

2 op 3 wil overuren pas jaar nadien opnemen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd

Een jaar geleden werd de wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW) ingevoerd. Acerta polste bij 1.700 werknemers naar hun ervaringen. Er is nog werk aan de winkel, zo blijkt dat meer dan de helft van de werknemers niet kiezen wanneer de werkdag start en stopt. Verder is ruim 2 op 3 werknemers vragende partij om overuren te compenseren tot een jaar of meer na het presteren ervan. Dat kan vandaag slechts binnen de 3 maanden na de prestatie.

Overuren en flexibele uren: meer wens dan werkelijkheid

65% van de werknemers is vragende partij om meeruren of overuren te mogen compenseren een jaar of meer na het presteren ervan, zo blijkt uit de bevraging bij 1.700 werknemers. De wet voorziet standaard dat deze compensatie moet gebeuren binnen de 3 maanden. Deze periode kan verlengd worden, maar  de inhaalrust moet toegekend worden ten laatste binnen het jaar.

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk zorgde voor een nieuw type overuren. De werknemer mag, naast de reeds bestaande overurenregeling, 100 extra overuren per jaar presteren als de werkgever hieraan behoefte heeft. Deze overuren moeten later niet gerecupereerd worden.   Werknemers  zijn, zeggen ze zelf, vragende partij om gedurende bepaalde periodes van hun carrière extra uren te presteren. Liefst 47% van de respondenten stelt gebruik te willen maken van de mogelijkheid om bijkomende uren te presteren, zelfs als deze aan het normale loon worden uitbetaald, zonder extra vergoeding .

In de praktijk worden slechts heel uitzonderlijk vrijwillige overuren geregistreerd in de payroll, blijkt uit de cijfers van ACERTA sociaal secretariaat. Ze zijn goed voor slechts 0,11% van alle gepresteerde uren.

Verder blijkt uit het onderzoek dat werknemers openstaan voor een arbeidsregime dat toelaat om bepaalde periodes meer en andere periodes minder te werken.   Uit onze bevraging bij werknemers is:

  • 73% bereid dat te doen als ze zelf het aantal werkuren per week kunnen bepalen;
  • 69% bereid dat te doen als collega’s onder elkaar het aantal werkuren per week kunnen bepalen;
  • 54% bereid dat te doen als de werkgever voor de werknemers het aantal werkuren per week bepaalt.

53% heeft geen toegang tot glijdende uren, een opportuniteit voor creatieve werkgevers

Uit de bevraging blijkt dat 47% van de bevraagde werknemers kan kiezen wanneer de werkdag begint en stopt, binnen bepaalde grenzen uiteraard. 71% geeft aan die keuze van glijdende uren belangrijk tot heel belangrijk te vinden. Dat is een stijging met 25% tegenover de bevraging van twee jaar terug.

Thuiswerk/telewerk van occasioneel naar structureel

41% van de werknemers vindt dat thuiswerk/telewerk mogelijk moet zijn voor zijn/haar werk. 36% van de werkgevers laat thuiswerk/telewerk ook effectief toe in de onderneming, maar niet noodzakelijk voor alle werknemers. Het zijn vooral bedienden, kaderleden en directie die toegang krijgen tot thuiswerk/telewerk, telkens goed voor 80%. Meestal gaat het over 1 à 2 dagen per week. Opmerkelijk; van de 64% respondenten die zegt dat vandaag nog geen thuiswerk/telewerk mogelijk is, stelt 1/3e dat zij hiervan wel zouden willen genieten.

67% van de werknemers ziet het zitten om vakantie op te sparen voor later

De wet Werkbaar en Wendbaar Werk effende ook de weg naar loopbaansparen. Loopbaansparen laat toe om bepaalde prestaties niet onmiddellijk te honoreren in arbeidstijd en geld, maar deze op te sparen om later in de carrière terug te nemen. Liefst 69% van de werknemers zou het wel zien zitten om gedurende bepaalde periodes in hun carrière meer te werken om dan weer in andere fases van de loopbaan minder uren te presteren. Ook de mogelijkheid om vakantie op te sparen voor later in de carrière krijgt bijval: 67% zou dat wel zien zitten.

Zelf deelnemen?

Zin om zelf actief mee te werken aan zinvol online onderzoek? Schrijf je dan vandaag nog in!