Je bekijkt nu 4 op 10 Limburgers gebruiken een app of een smartwatch om de eigen gezondheid op te volgen

4 op 10 Limburgers gebruiken een app of een smartwatch om de eigen gezondheid op te volgen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd
  • Bericht reacties:2 reacties

De coronacrisis heeft deuren geopend voor de digitalisering van gezondheidsgegevens. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen hun gezondheidsgegevens digitaal raadplegen. Dat blijkt uit onderzoek van Bpact en Indiville, in opdracht van POM Limburg, bij meer dan 2.000 Limburgers. Vooral apps en digitale horloges worden steeds vaker gebruikt om de eigen gezondheid te monitoren. De Limburger ziet voordelen in deze evolutie. Zo zou dit volgens meer dan de helft van de Limburgers de kwaliteit van de zorg ten goede komen. Anderzijds is er ook angst voor privacy-inbreuken.

Helft van de Limburgers zoekt online gezondheidsinfo

In de maand voorafgaande aan het onderzoek had de helft van de Limburgers online info opgezocht over de eigen gezondheid. 12% van de ondervraagden gaf aan dit nog nooit te hebben gedaan. Bij mensen jonger dan 35 jaar was dit slechts 5% en bij 65-plussers 23%.

Dankzij corona meer digitaal

Door de coronacrisis zijn we meer en meer digitaal onze gezondheidsgegevens gaan raadplegen. 85% van de Limburgers bekeek in het afgelopen jaar online medische gegevens, zoals vaccinaties of testresultaten. Dit heeft er mee voor gezorgd dat Limburgers vrij goed hun weg vinden in de digitale gezondheidstoepassingen. Bijna 90% weet waar de vaccinaties kunnen worden geraadpleegd en 70% kan zijn/haar medisch dossier, verslagen of laboresultaten terugvinden.

Ondersteuning nodig bij bepaalde groepen

De meeste Limburgers geven aan dat ze de online medische gegevens zelf goed kunnen interpreteren. Al varieert de nood aan ondersteuning naargelang de doelgroep. Gemiddeld geeft 35% van de Limburgers aan nood te hebben aan meer ondersteuning. Bij mensen jonger dan 35 jaar en 65-plussers loopt dit percentage op tot 43%. Lager opgeleiden en mensen met een migratieachtergrond hebben meer ondersteuning nodig. Daar wil 43% support. Ook Limburgers met een risico op kansarmoede vragen meer ondersteuning.

1 op 4 Limburgers telt stappen via app of smartwatch

Apps of wearables zoals smartwatches zijn een populaire manier om de eigen gezondheid in de gaten te houden. 37% van de Limburgers maakt hiervan gebruik. Deze toepassingen worden vooral gebruikt voor sport en beweging. 25% geeft aan hun stappen te tellen of hun loop- en fietsprestaties op te volgen via dergelijke apps of digitale horloges.

De andere toepassingen zijn minder gebruikt. 17% van de Limburgers houdt lichaamsmetingen zoals hartslag, bloeddruk en gewicht bij. 14% houdt medische gegevens bij zoals vaccinaties en testresultaten. 12% registreert hun slaapgedrag. Bijna 1 op 10 Limburgers gebruikt gezondheidsapps of wearables op aanraden van een zorgverlener.

Limburger geen voorstander van het delen van gezondheidsgegevens met privébedrijven

Medische gegevens delen met andere zorgverleners is voor de meeste Limburgers geen probleem. 84% gaat ermee akkoord dat hun gegevens gedeeld worden met andere behandelende artsen of zorgverleners. Voor 65% is er zelfs geen probleem met het delen van informatie met niet-behandelende artsen waar men in de toekomst wel mee in aanraking zou kunnen komen of met ziekenhuizen voor wetenschappelijk onderzoek.

Als het gaat over bedrijven, dan ligt het toch wat gevoeliger. Slechts 35% van de Limburgers wil zijn/haar gegevens delen met farmaceutische bedrijven om nieuwe medicijnen of behandelingen te ontwikkelen. De bereidheid neemt nog verder af als het gaat over verzekeringsmaatschappijen voor de aanpassing van polissen (17%) of privébedrijven voor het ontwikkelen van een marketingstrategie (10%).

Meer kwalitatieve zorg, maar ook meer risico op privacy-inbreuken

65% van de Limburgers denkt dat het bijhouden van de eigen gezondheidsgegevens bijdraagt aan een meer kwalitatieve zorg. Tegelijkertijd vreest 61% dat het risico op privacy-inbreuken wordt verhoogd. Bijna de helft van de Limburgers vindt dat de digitalisering van de gezondheidsgegevens de betrokkenheid met de zorg verhoogt, de kennis over gezondheidsthema’s verbetert, de aandacht voor de eigen gezondheid verhoogt en bijdraagt tot een betere persoonlijke gezondheid. 20% gaat niet akkoord met deze stelling.

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. Nizette joseph

    ik gebruik geen apps

  2. Christel Smeets

    Ik lees mijn dossier op mijn smartphone, alleen de huisartsen moeten meewillen. Ik heb al als antwoord gehad, we hebben een ander programma, en dat uit de mond van een veel jongere arts.

Geef een reactie