Je bekijkt nu 96% vindt stilte belangrijk

96% vindt stilte belangrijk

In september 2023 voerden Indiville en Bpact een onderzoek naar de impact en perceptie van stilte bij 1606 lezers van het Still Magazine. Dit is een opvolging van het brede onderzoek dat in 2019 gevoerd werd bij de Vlaamse bevolking. Hieruit blijkt dat 96% van de mensen stilte belangrijk tot heel belangrijk vindt in hun leven. Toch last slechts een minderheid voldoende stille momenten in.

Stilte ≠ geen geluid

De letterlijke definitie van stilte is de afwezigheid van geluid. Maar uit het onderzoek blijkt dat slechts 17% van de bevraagden het begrip zo definieert. Stilte wordt gelinkt aan natuurlijke geluiden (63%), rust in het hoofd, ongeacht of er geluid is of niet (50%), de afwezigheid van geluid én andere prikkels (34%), al het bovenstaande (10%) of nog iets anders (9%).

Stilte is belangrijk, maar we lassen te weinig stille momenten in

Stilte is belangrijk in ons leven. Meer dan 9 op 10 van de bevraagden vindt stilte belangrijk tot heel belangrijk. Deze mensen zijn graag regelmatig eens alleen (69%), komen ervan tot rust (64%), ontsnappen zo even aan de drukte (60%) of krijgen zo tijd om na te denken (54%). 

Van zij die stilte niet belangrijk vinden (4%), gaf 60% aan dat ze net opleven bij muziek of met vrienden om hen heen. 41% begint te piekeren op stille momenten en 30% voelt zich dan somber.

Ondanks het belang van stilte lassen we onvoldoende stille momenten in

Hoewel stilte belangrijk is in mensen hun leven, geeft slechts een minderheid aan meerdere keren per dag (7%), dagelijks (27%) of regelmatig (35%) stille momenten in te lassen. Het gaat dan vooral over wandelen in de natuur (76%), een boek lezen (55%), in de tuin zitten (40%), een kerk bezoeken (35%), alle schermen bewust uitzetten (30%) of op een bankje in het park gaan zitten (29%). 

6% last bijna nooit stilte. 24% slechts af en toe. Hoewel veel mensen dus nood hebben aan stilte (96%), last slechts een deel het ook minstens om de paar dagen in (70%).

Ons smartphonegebruik is hoger dan gewenst

Bij het smartphonegebruik zien we het omgekeerde. Onze telefoon gebruiken we meer dan we zouden willen. 30% van de bevraagden koppelt stilte aan schermvrije momenten. Toch geeft 29% aan naar een scherm te grijpen tijdens een onvoorzien stil moment.

1 op 2 start bovendien zijn of haar dag door social media te checken, mails of de krant te lezen. Dat doen we snel: 9% binnen de minuut na het ontwaken, 27% tussen 1 en 5 minuten en 19% tussen 5 en 10 minuten. 83% van de mensen zit dus na 20 minuten al naar een scherm te kijken.

Daarnaast eindigt het grootste deel van de mensen (88%) de dag ook voor een scherm: 49% kijkt tv en 39% gebruikt de smartphone, laptop of tablet.

Trends & evoluties i.v.m. stilte

Still voerde in september 2023 het onderzoek uit bij zijn lezers. In 2019 werd de studie al eens op Vlaams niveau uitgevoerd. Er zijn enkele evoluties op te merken. 

Zo is het gebruik van de smartphone vlak na het ontwaken gestegen. Waar in 2019 nog 35% binnen de 10 minuten zijn telefoon of een ander scherm checkte, is dat in 2023 gestegen naar 55%. 

Tegelijkertijd zoeken we vaker bewust de stilte op (+9%). In 2019 deden 1 op 3 vrouwen aan yoga, meditatie en mindfulness. Tegenover slecht 1 op 7 mannen. In 2023 is het aantal vrouwen dat deze activiteiten doet gestegen tot 52%. Bij mannen is dat 31%.

Er bleven ook wat zaken ongewijzigd, zoals onze top 3 van favoriete stilteactiviteiten:

  1. Een natuurwandeling
  2. Een boek lezen
  3. In de tuin liggen

En ook op onvoorziene stille momenten blijven we hetzelfde doen: genieten van het moment (66%), nadenken (45%) of de smartphone/tablet checken (29%). Er wordt wel wat vaker gemediteerd (+6%).

Geef een reactie