Je bekijkt nu Bijna 1 op 3 Vlaamse werknemers volgde het afgelopen jaar geen opleiding

Bijna 1 op 3 Vlaamse werknemers volgde het afgelopen jaar geen opleiding

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd
  • Bericht reacties:0 Reacties

Uit een onderzoek in opdracht van ACCO Learn, in samenwerking met Bpact en Indiville, bij 1.600 Vlamingen blijkt dat 3 op 10 Vlaamse werknemers geen enkele opleiding heeft gevolgd. Vijftigplussers volgen zelfs nog minder opleidingen. Bijna de helft van hen ziet ook het voordeel van extra opleidingen niet in. Dit staat in contrast met de arbeidsdeal waarin staat dat elke werkende Belg vanaf 2024 verplicht 5 opleidingsdagen per jaar moet krijgen van zijn werkgever.

Vlaming wil levenslang leren, maar de leerhonger is toch niet zo groot

In de arbeidsdeal staat dat elke werkende Belg verplicht 5 opleidingsdagen per jaar moet krijgen. Maar staan we hier met z’n allen wel voor open? Uit het onderzoek blijkt dat 80% van de Vlamingen levenslang willen leren om een succesvolle carrière te doorlopen. Het grootste deel (62%) is ook van mening dat opleidingen nodig zijn om hun job in de toekomst goed te kunnen uitvoeren.

Maar wat begrijpt de Vlaming dan precies onder “levenslang leren”? Ongeveer de helft (52%) ziet het als een synoniem voor “bezig zijn met het leertraject” en 36% beschouwt het als “een paar keer bijscholen doorheen de hele carrière”. Slechts 36% wil elk jaar iets bijleren.

3 op 10 volgde geen opleiding

Dat het concept “levenslang leren” eerder vrijblijvend is, blijkt uit de cijfers: 31% van de werkende Vlamingen volgde het afgelopen jaar geen opleiding. 1 op 5 (22%) van de bevraagden gaf zelfs aan geen behoefte te hebben aan bijscholing omdat dit niet nodig zou zijn voor hun carrière. 

4 op 10 werknemers blijven op hun honger zitten

“Opleidingen spelen nochtans een belangrijke rol om langere, duurzame carrières bij dezelfde werkgever te verkrijgen. Vooral voor jongeren zijn goede opleidingen een meerwaarde om verder in hun rol te groeien”, zegt Inge Vandervelpen, CEO van Acco. Toch blijkt uit de studie dat bijna 40% van de werknemers op hun honger blijven zitten en zelfs willen bijbetalen voor opleidingen. 

Bij de 50-plussers is er nog meer werk aan de winkel

45% van de oudere werknemers heeft het afgelopen jaar geen enkele opleiding gevolgd. Een kwart van hen geeft aan dat de aangeboden opleidingen niets bijbrengen om hun job goed te kunnen uitoefenen.

Volgens Inge Vandervelpen, CEO van ACCO, is het toch belangrijk om ook 50-plussers mee op de kar te krijgen: “Zij kunnen net door hun ervaring een waardevolle bijdrage leveren op het vlak van opleidingen. Werkgevers kunnen op basis van de expertise van 50-plussers op zoek gaan naar ​opleidingen om hun taken vlotter te laten verlopen. Ook 50-plussers actief betrekken bij opleidingen door hun expertise en ervaringen te delen, kan bijdragen tot meer bereidheid om opleidingen te volgen.”

We leren het liefst bij op de werkvloer

De werknemers die willen bijleren, willen dat vooral doen op de werkvloer. Werknemers leren het liefst al doende van collega’s (63%) en vinden dat ook de efficiëntste manier om iets bij te leren (71%). De klassieke training in een zaal staat op de tweede plaats (42%), maar deze worden wel als minder efficiënt ervaren (40%). Sinds de coronacrisis volgen Vlamingen graag online cursussen (40%), maar deze worden absoluut niet als efficiënt ervaren (16%).

32% van de Vlamingen betaalt zelf voor opleiding

Als de werkgever niet bereid is om de opleiding te vergoeden, dan willen 4 op 10 Vlamingen deze zelf betalen. 32% doet dat zelfs al.

Geef een reactie