Je bekijkt nu Impact van de coronacrisis op het gezinsleven

Impact van de coronacrisis op het gezinsleven

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd

Welke gevolgen heeft de corona-lockdown voor onze gezinsrelaties en onze tijdsbesteding? Bpact peilde ernaar bij zijn online panel, via sociale media en bij de leden van de Gezinsbond. Uit de resultaten komen onder andere volgende resultaten naar voren.

In totaal hebben 2355 mensen de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde respondent is vrouw (87%), hoger geschoold (80%) en heeft thuiswonende kinderen (88%). Ongeveer de helft van de gezinnen met kinderen heeft 2 kinderen, 20% heeft 1 kind, 24% heeft 3 kinderen en 7% heeft meer kinderen. In bijna alle gezinnen met thuiswonende kinderen zijn er nog grootouders in leven. De meerderheid van de respondenten werken als bediende (41%) of als ambtenaar (34%); 7% is zelfstandige en 4% is arbeider.

Dit onderzoek was het vervolg op een eerder onderzoek van Bpact en Indiville naar de psychologische en sociale impact van de coronacrisis.

Moeizaam thuiswerken

Iets meer dan de helft van de respondenten werkt momenteel volledig thuis en zowat acht op de tien gezinnen vangt de kinderen thuis op. Vijf op de tien gezinnen vindt deze opvangsituatie niet ideaal, maar doenbaar. Voor één op tien ouders is de opvangsituatie echt heel moeilijk. Bijna de helft van de mensen voelt zich minder productief dan voor de coronacrisis

Andere tijdsbesteding

Nu iedereen in zijn kot moet blijven, vallen bij 59% van de gezinnen de hobby’s buitenshuis volledig stil. In de plaats daarvan doet 65% van de respondenten meer activiteiten met het gezin. Kinderen krijgen duidelijk meer schermtijd, maar 64% speelt ook meer buiten dan voor corona.

Bezorgdheden

Gezinnen maken zich in deze coronatijd voornamelijk zorgen om de gezondheid van hun familie, het gezinsinkomen en het schooljaar van de kinderen.

Impact van de coronacrisis op ons gezinsleven

Wil je ook je mening geven en zo zorgen voor impact en verandering? Schrijf je dan vrijblijvend in op ons panel.