Je bekijkt nu Kwaliteit doet ertoe!

Kwaliteit doet ertoe!

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd

De laatste maanden gingen her en der kritische stemmen op inzake opiniepeilingen, hun kwaliteit en relevantie. Door enkele recente voorbeelden lijken peilingen bijna per definitie dubbelzinnig, zelden een juist antwoord te geven en irrelevant om voorspellingen in de toekomst te doen. Is het dan wel zinvol zoveel aandacht aan opiniepeilingen te besteden?

Het antwoord is en blijft volmondig ‘Ja’.
Goed gevoerde onderzoeken geven vaak een uniek en ongekend inzicht in wensen, houdingen en meningen van mensen in de straat. Het zijn barometers die peilen en proberen te objectiveren wat we anders alleen maar kunnen gokken of besluiten o.b.v. eenzijdige input.

Peilingen zijn dankbare, maar soms fout gebruikte of begrepen instrumenten om een onderstroom of onuitgesproken kennis in onze maatschappij te ontwaren.

Maar laat ons vooral kritisch blijven.
Daarom geven we graag enkele vuistregels mee. Voor als u nog eens een onderzoek doet. Of als u in de zaterdageditie van uw favoriete krant leest over een diepgaand onderzoek..

Hier komen ze:
– Shit goes in, shit comes out: Een onderzoek is soms maar zo sterk als de steekproef of de methode om mensen te bevragen. Controleer dus steeds bij wie het onderzoek juist is afgenomen en hoe de steekproef is gedaan. Straatinterviews in een winkelstraat geven bijv. geen representatieve resultaten en ook testjes op het internet niet. Werken met kwalitatief goed panel of via een betrouwbare steekproef is dus de boodschap.
– Dubbelzinnige vragen geven dubbelzinnige antwoorden.
– Denk na eer ge spreekt. Soms zijn conclusies die uit een onderzoek worden getrokken wel erg creatief. Wees dus zelf ook kritisch, ga niet alleen voort op wat er geschreven is, maar probeer te weten te komen wat er juist gevraagd is.

Bij Bpact investeren we intensief in kennis over en de best beschikbare methodologieën voor onderzoek. Niet voor niets hebben we een strategisch partnership afgesloten met de Antwerp Management School rond deze materie. Meer weten? Lees er hier alles over.