Je bekijkt nu Interne jobrotatie voor aantrekkelijke werkplek

Interne jobrotatie voor aantrekkelijke werkplek

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd
  • Bericht reacties:0 Reacties

Tweejaarlijks wordt het online panel van Bpact ingeschakeld voor een onderzoek van Acerta bij de Belgische werknemers. In september 2020 werden 2.072 werknemers gevraagd naar hun ervaringen op de werkvloer. Uit de resultaten van het vierde luik van dit onderzoek blijkt dat werknemers hun toekomst op hun huidige job niet bijzonder rooskleurig inzien. De oplossing volgens Acerta? Zet in op jobrotatie en blijf steeds in beweging.

Werknemers zien toekomst niet rooskleurig

Bijna 2 op 3 Belgische werknemers geven aan binnen dit en vijf jaar nood te hebben aan verandering. Slechts 1 op 3 denkt dat hij zijn werk binnen een paar jaar nog graag zal blijven doen en 3 op 10 denkt dan nog goed te presteren. Bij werknemers onder de 35 jaar liggen de cijfers het hoogst.

37% van de respondenten geeft aan binnen vijf jaar nog goed bij zijn werk te passen en 36% bij de huidige werkgever. De coronacrisis heeft een duidelijke invloed op de cijfers. In 2018 was namelijk 58% er nog gerust in dat ze wel nog even met hun huidige job verder zouden gaan en dacht 6 op 10 dat ze binnen vijf jaar even goed zouden presteren als nu.

Interne jobrotatie als oplossing voor aantrekkelijke werkplek
Grafiek 1: Wat verwachten werknemers als ze naar de toekomst (3 à 5 jaar van hier) kijken?

Tom Vlieghe, Director Acerta Consult: “Medewerkers erkennen dat ze niet zomaar even inzetbaar en tevreden als vandaag zullen blijven. Dat dit bewustzijn groter is bij jongere medewerkers dan bij oudere is logisch. De jongsten beginnen pas aan hun loopbaan. Jongere medewerkers hebben ook meer zicht op groei in hun carrière. Maar ook algemeen is het besef gegroeid dat een loopbaan niet automatisch oneindig en vlak is. Werknemers beseffen dat er iets zal moeten gebeuren om over 3 à 5 jaar nog dezelfde tevredenheid te vinden in de samenwerking met de werkgever. Corona heeft die trend nog versneld, maar de stap naar actie is vaak nog niet genomen.”

Te weinig initiatief

Ondanks dat 2 op 3 werknemers aangeven dat inzetbaarheid zonder actie niet duurzaam is, ondernemen ze zelf weinig of niets om daar wat aan te veranderen. De cijfers tonen aan dat er zelfs minder initiatief genomen wordt dan in 2018. 1 op 3 denkt wel over zijn loopbaan na, maar houdt zich nog niet actief met de toekomst bezig. Als er zich een project aandient, zou 25% zich kandidaat stellen voor een interne functie die hun huidige overstijgt. Dat is dan weer een hoger resultaat dan twee jaar geleden.

Verborgen talenten

18% van de respondenten meent dat zijn potentieel onder de radar blijft voor zijn werkgever. De helft geeft aan dat de werkgever wel zijn sterke en ontwikkelingspunten kent. Er kan dus nog heel wat winst geboekt worden.

Grafiek 2: Stellingen in verband met huidige inzetbaarheid van medewerkers

“Dat bijna 1 op 5 medewerkers er nogal zeker van is dat hun talenten niet tot bij de werkgever doordringen, is de moeite om bij stil te staan. De positieve kant hiervan is dat er voor werkgevers misschien nog wel 18% potentieel te ontdekken valt onder de eigen mensen,” meent Vlieghe.

De oplossing: interne jobrotatie

Acerta roept bedrijven op om meer in te zetten op interne jobrotatie: collega’s die (tijdelijk) elkaars job uitoefenen. Tom Vlieghe legt uit: “Ook als het ownership bij het individu ligt, kan de werkgever een belangrijke rol spelen in het faciliteren en stimuleren van duurzame inzetbaarheid. En er zijn wel degelijk mogelijkheden om de drempels daarnaar te verlagen. Natuurlijk is het oké om bijvoorbeeld vacatures eerst intern bekend te maken, maar het mag wat meer zijn: taakverrijking, jobrotatie… Laat collega’s bijvoorbeeld – desnoods tijdelijk – elkaars job doen. En ook interne doorstroming wordt nog te vaak op de korte termijn bekeken. Nochtans zal het blijven uitdagen en ontwikkelen van de eigen werknemers voor heel wat bedrijven erg belangrijk zijn om op de krappe arbeidsmarkt hun beste profielen te behouden.”

Geef een reactie