Je bekijkt nu Arbeidsmarkt nog niet inclusief voor mensen met een handicap

Arbeidsmarkt nog niet inclusief voor mensen met een handicap

De toegang tot de arbeidsmarkt is niet zonder hindernissen voor mensen met een handicap. Dat blijkt uit een studie van Indiville en Bpact, in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. Bovendien zijn 65% van de personen met een fysieke handicap, psychische stoornis of chronische ziekte, ervan overtuigd dat tijdens een selectieprocedure personen zonder handicap altijd de voorkeur genieten op personen met een handicap. 75% van de bevraagden vindt dat werkgevers meer moeten worden aangespoord om mensen met een handicap aan te werven en dat ze zich beter moeten informeren over de behoeften van deze doelgroep.

Slechts 41% van de mensen met een handicap is aan het werk

Uit cijfers van Statbel blijkt dat slechts 41% van de mensen met een handicap aan het werk is. Daarmee scoren we een pak slechter dan enkele andere Europese landen. Daarom besloot de Koning Boudewijnstichting een studie te laten uitvoeren bij Indiville en Bpact bij 1.028 mensen met een handicap in België. De enquête werd nog aangevuld met een tiental individuele interviews.

Informatiekloof over tegemoetkomingen

Er werd niet alleen gepolst naar de tewerkstelling van mensen met een handicap, maar ook naar hun financiële situatie. Meer dan 30% van de bevraagden zegt geen financiële tegemoetkoming te krijgen voor hun handicap, of niet te weten of ze die ontvangen. Van deze groep mensen weet 37% niet waar ze een tegemoetkoming zouden moeten aanvragen. Er is dus sprake van een informatiekloof voor personen met een handicap.

6 op 10 (63%) van de bevraagden is niet zeker dat ze alle hulp krijgen waar ze recht op hebben. Bij mensen met een handicap met een laag opleidingsniveau stijgt dit percentage naar 76%. Nochtans zijn deze tegemoetkomingen voor een groot deel van de bevraagden (82%) cruciaal om rond te komen.

Vooral mensen met een lager opleidingsniveau informeren

Wanneer mensen dan wel een financiële tegemoetkoming krijgen, dan is het onduidelijk welke gevolgen dit heeft op het vlak van werk. Betekent een baan of vrijwilligerswerk namelijk dat de tegemoetkoming verminderd of geschrapt wordt? Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een handicap met een hoger opleidingsniveau het best geïnformeerd zijn. Bij sensibilisatie is het dus belangrijk om de aandacht naar de meest kwetsbare personen te laten gaan.

Werk helpt bij zelfontplooiing, zich nuttig voelen en sociale contacten

Voor veel bevraagden betekent werk een vorm van zelfontplooiing, een manier om zich nuttig te voelen en om sociale contacten te leggen. Uit de studie blijkt ook dat sommige mensen met een handicap druk ervaren van familie, vrienden of van de samenleving om te werken. Anderen willen kost wat kost inclusie via werk en leggen daardoor grote druk op zichzelf. Daarom doet 44% liever vrijwilligerswerk, wat minder druk legt.

Mensen met een handicap zijn meerwaarde voor arbeidsmarkt, maar botsen op discriminatie

De aanwerving van mensen met een handicap is volgens 67% van de bevraagden een meerwaarde. Tijdens de selectieprocedure voor een job botsen personen met een handicap echter op vooroordelen en discriminatie. 65% van de bevraagden is namelijk overtuigd dat tijdens de aanwerving een persoon zonder handicap altijd de voorkeur geniet. Alle respondenten willen dat hun vaardigheden naar waarde worden geschat, zonder vooroordelen, in een inclusieve omgeving.

Werkgevers moeten aangespoord worden om mensen met een handicap aan te werven

75% van de bevraagden vindt dat werkgevers meer moeten aangezet worden om mensen met een handicap aan te nemen. Daarnaast moeten bedrijven zich ook beter informeren over de behoeften van deze groep. Mensen met een handicap verwachten vooral aanpassingen aan hun werkplek en taken, en een groter verschil tussen hun salaris en de tegemoetkomingen die ze krijgen.

Door de hindernissen op de arbeidsmarkt voor mensen met een handicap geven velen van hen de voorkeur aan een tegemoetkoming via erkenning voor arbeidsongeschiktheid in plaats van te blijven zoeken naar werk.

Geef een reactie