Je bekijkt nu Koopkracht van de gezinnen zwaar onder druk

Koopkracht van de gezinnen zwaar onder druk

Elk kwartaal organiseert de Gezinsbond, in samenwerking met Indiville en Bpact, de Gezinsbarometer. Uit het onderzoek van de eerste 3 maanden van 2024 blijkt dat de barometer rood kleurt. Vooral de koopkracht van de Vlaamse gezinnen staat onder druk.

De globale index daalt verder

In de Gezinsbarometer wordt er om de 3 maanden gepeild naar het welbevinden en vertrouwen van Vlaamse ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar op 5 domeinen: inkomen, relaties en welzijn, woonkwaliteit, toekomst van de kinderen en de combinatie werk en gezin. De globale index is in het eerste deel van 2024 verder gedaald naar 6,5 op 10.

Vooral de inkomensindex heeft een grote invloed op de daling van de globale index. Het inkomen is van 6,3 naar 5,4 op 10 gegaan. De koopkracht van Vlaamse gezinnen staat dus verder onder druk.

Ouders met een laag opleidingsniveau en alleenstaande ouders zijn extra kwetsbaar

Zorgen over de financiële situatie hebben te maken met het opleidingsniveau, de gezinssamenstelling en de zorgnoden. 80% van de bevraagden die enkel een diploma lager middelbaar onderwijs hebben, komen eerder moeilijk tot zeer moeilijk rond. Ook alleenstaanden zijn kwetsbaar. Daar maakt 69% zich zorgen. Ongeveer de helft (54%) van de gezinnen met een gezinslid met een zorgbehoefte maken zich zorgen over hun financiële situatie.

Bij ouders met een masterdiploma geeft slechts 13% aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen. “Het is duidelijk dat gezinnen met extra noden het vandaag zeer moeilijk hebben”, vertelt Ivo Mechels, voorzitter van de Gezinsbond.

Werk is niet langer een garantie op financiële zorgeloosheid

Een zorgwekkende evolutie is dat werk hoe langer hoe minder een garantie biedt op financiële zorgeloosheid. Meer dan 3 op 10 (32%) van de werkenden bevraagden geeft aan eerder moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen. 15% van de werkenden heeft het voorbije jaar financiële hulp gevraagd of gekregen van familie of vrienden.

Spaarreserves raken op

Ook het spaarvermogen is achteruitgegaan. 18% van de werkenden heeft helemaal géén reserve. 24% heeft een spaarreserve van minder dan 3 maanden loon. “Nog geen jaar geleden bij de eerste resultaten van de Gezinsbarometer was dit respectievelijk nog 13% en 21%. De koopkracht van gezinnen staat echt hard onder druk, en het gaat verder de foute kant op.”, vertelt Mechels.

Geef een reactie