Je bekijkt nu Koopkracht van de gezinnen zwaar onder druk

Koopkracht van de gezinnen zwaar onder druk

Elk kwartaal organiseert de Gezinsbond, in samenwerking met Indiville en Bpact, de Gezinsbarometer. Uit het onderzoek van de eerste 3 maanden van 2024 blijkt dat de barometer rood kleurt. Vooral de koopkracht van de Vlaamse gezinnen staat onder druk.

De globale index daalt verder

In de Gezinsbarometer wordt er om de 3 maanden gepeild naar het welbevinden en vertrouwen van Vlaamse ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar op 5 domeinen: inkomen, relaties en welzijn, woonkwaliteit, toekomst van de kinderen en de combinatie werk en gezin. De globale index is in het eerste deel van 2024 verder gedaald naar 6,5 op 10.

Vooral de inkomensindex heeft een grote invloed op de daling van de globale index. Het inkomen is van 6,3 naar 5,4 op 10 gegaan. De koopkracht van Vlaamse gezinnen staat dus verder onder druk.

Ouders met een laag opleidingsniveau en alleenstaande ouders zijn extra kwetsbaar

Zorgen over de financiële situatie hebben te maken met het opleidingsniveau, de gezinssamenstelling en de zorgnoden. 80% van de bevraagden die enkel een diploma lager middelbaar onderwijs hebben, komen eerder moeilijk tot zeer moeilijk rond. Ook alleenstaanden zijn kwetsbaar. Daar maakt 69% zich zorgen. Ongeveer de helft (54%) van de gezinnen met een gezinslid met een zorgbehoefte maken zich zorgen over hun financiële situatie.

Bij ouders met een masterdiploma geeft slechts 13% aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen. “Het is duidelijk dat gezinnen met extra noden het vandaag zeer moeilijk hebben”, vertelt Ivo Mechels, voorzitter van de Gezinsbond.

Werk is niet langer een garantie op financiële zorgeloosheid

Een zorgwekkende evolutie is dat werk hoe langer hoe minder een garantie biedt op financiële zorgeloosheid. Meer dan 3 op 10 (32%) van de werkenden bevraagden geeft aan eerder moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen. 15% van de werkenden heeft het voorbije jaar financiële hulp gevraagd of gekregen van familie of vrienden.

Spaarreserves raken op

Ook het spaarvermogen is achteruitgegaan. 18% van de werkenden heeft helemaal géén reserve. 24% heeft een spaarreserve van minder dan 3 maanden loon. “Nog geen jaar geleden bij de eerste resultaten van de Gezinsbarometer was dit respectievelijk nog 13% en 21%. De koopkracht van gezinnen staat echt hard onder druk, en het gaat verder de foute kant op.”, vertelt Mechels.

Dit bericht heeft 9 reacties

 1. NADINE MOERMAN

  Altijd maar de gezinnen, alleenstaanden hebben het nog zwaarder en er zijn er meer en meer

  1. Bpact

   Dag Nadine! Dat klopt. In het artikel staat ook dat alleenstaande ouders het zwaarder hebben. Groetjes!

  2. Micheline

   Beste
   Niet alleen de alleenstaande die het moeilijk hebben maar sommige gepensioneerde hebben het ook moeilijk om rond te komen. Zeker die zonder diploma.

 2. Karel Uyttersprot

  Beste PACT,
  Beste Gezinsbond,

  Er wordt m.i. veel onderzoek gedaan naar armoede, met als gevolg een aantal aanbevelingen.
  Armoede, en zeker kinderarmoede behoort tot het ergste dat iemand kan overkomen.
  Maar er wordt m.i. weinig onderzoek gedaan naar de bronnen van armoede. Ik zelf kom uit een gezin met 7 kinderen. Wij hadden het zeker niet breed, en volgens de huidige normen zou dat het etiket armoede kunnen krijgen. Geen chocomelk of frisdrank op school , geen Zonneland, schoolreizen werden overwogen,…Maar mijn ouders sleepten zich er door. Vader comineerde 3 jobs: koster (op 6 u opstaan om naar de kerk te gaan voor de dagelijkse mis, trouw of rouwdienst), Na de mis ging hij de baan op om toebehoren te verkopen in café’s. Geen drank maar koekjes, chocolade, sigaartjes (toendertijd),… Om 14 begon hij te werken in Brussel (+-40 km van huis) op De Standaard waar hij corrector was, terug thuis om 23 u, en ‘sanderdaags terug op 6 u op. Moeder had een bescheiden winkel in geschenkartikelen. Ik heb hen nooit horen klagen, en wij allen konden, mede dank aan een studiebeurs, verder studeren, tot en met de universiteit.

  Vooreerst wil ik nog zeggen dat er inderdaad een groep behoeftigen bestaat waar het probleem groot is: mensen met een beperking, handicap, aandoening,…

  Zelf maak ik deel uit van het OCMW/BCSD van onze gemeente. en hier stel ik een aantal bronnen van armoede vast waaraan zeker kan verholpen worden.
  – werken is de beste remedie tegen armoede, maar er bestaat veel onwil om op gepaste werkaanbiedingen in te gaan; een leefloon en wat bijklussen is interessanter;
  Bronnen van armoede:
  – een categorie zoals hoger vermeld;
  – ontwrichte gezinnen, een moeder die alleen achterblijft met bv 3 kleine kinderen;
  Maar een grote categorie is zeker de personen met een verslaving:
  – drugs,
  – alcohol,
  – gokken.
  Er moet m.i. meer ingezet worden om deze personen uit hun miserie te halen, in plaats van steeds maar meer centen te geven. Ik ken gevallen van leefloners waarvan wij weten dat zhun centen aan drugs worden besteed.
  Sommigen mogen meedoen aan TV-programma’s waarvan wij weten dat hetgeen zij op TV vertellen flagrant onjuist is, maar zij worden door de programmamakers weinig of niet tegengesproken, in tegendeel. Zij worden bejammerd en aangemoedigd in hun slachtofferrol.
  Misschien kan daar ook eens onderzoek naar gedaan worden ?

  mvg
  Karel Uytterprot
  0497 522 800

  1. M.G.

   Ontroerend voorbeeld van eigen jeugd. Nuchtere analyse van de actuele situatie waaraan ik kan toevoegen dat de steeds maar negatievere, en op sensatie beluste media de verzuring in de maatschappij verergert.

 3. Maes augustinus

  De mensen zijn bue op de polietiek alles word duurder en het werkvolk staan in de koud op straat ze stuenen alles in buiten land en polietiek maken er misbruik er van en koninghuis en de polietie zijn mee lopers en gangster en oplichters worden hier beloond en en bejaarden Kan geen rusthuis veroorloven

 4. Dit geeft al een heel ander, realistisch beeld op de spaartegoeden die de gemiddelde Belg heeft. Ik wordt kwaad als ik steeds gemiddelde cijfers zie. Blijkt dan dat wij bijna met zijn allen miljonairs zijn T.o.v. de zuidelijke landen. Is dit dan een graadmeter om de mensen nog wat af te pakken ? Wij hebben het toch o zo goed. Dikke auto’s, vakanties, dure luxe afgewerkte woningen enz… ik hoop dat het werkelijkheid is maar ik vrees ervoor. Wanneer wordt er eens een verschil gemaakt tussen lage, midden en grote inkomens en de reserves die iedere groep heeft ? Toch proficiat met Uw bevragingen en Uw besluiten.

 5. Sien Van Boven

  Heb ik gemist: de koopkracht van mensen die gepensioneerd zijn, laaggeschoold, alleenstaand en zorgbehoevend…dat betekent elke euro in twee bijten…maar ook dat lukt niet

 6. Geachte.
  Mijn persoonlijke mening is dat de financiële toestand de laatste jaren
  voor de personen in die recht hebben op achteruit uit ,op aal vlakken ,wat ga er gebeuren gebeuren met her Remi system ik ben er van overtuigd dat er nog meer personen in moeilijke uit de boot zullen vallen ,en er zullen
  meer mensen in sociale situatie die op vlak van sociale huisvesting, en andere rechten deze rechten zouden kwijtraken of geen recht zouden op hebben .persoonlijke is er veel werk aan de winkel door de overheid alsook meer druk uitoefenen van onze bestaande sociale diensten . Mvg Ronald Rassalle

Geef een reactie