Je bekijkt nu Vlaming vindt VRT nog altijd erg belangrijk
Back view of female friends watching TV on sofa at home.

Vlaming vindt VRT nog altijd erg belangrijk

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd

Ondanks de woelige tijden bij de VRT, vindt de Vlaming het nog altijd zeer belangrijk dat de openbare omroep zorgt voor informatie, educatie, cultuur en ontspanning. Ook het opsporen en helpen herkennen van fake news is voor het Vlaamse publiek een cruciaal deel van de informatieopdracht van de VRT. Dit blijkt uit een publieksbevraging door de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). Bpact rekruteerde de deelnemers aan het onderzoek via zijn online panel en random dialing.

Het onderzoek gebeurde ter voorbereiding van het advies dat SARC dit jaar zal uitbrengen over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse overheid. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de Vlamingen, net als in 2010 en 2015, over het algemeen tevreden te zijn over hun openbare omroep. De grote meerderheid vindt het bestaan ervan zelfs (erg) belangrijk.

Detecteren van fake news

De kernopdrachten van de VRT – informatie, educatie, cultuur en ontspanning – worden allerminst in vraag gesteld en halen hoge tot zeer hoge gemiddelde belangscores. De Vlaming verwacht dat de openbare omroep gratis objectief en neutraal nieuws brengt en duiding geeft. Bovendien stelt hij hoge verwachtingen aan de VRT als het gaat over het leren herkennen,  opsporen en ontkrachten van fake nieuws.

Minder draagvlak voor uitzendrechten dure sportevenementen

Wat de rol van het sportaanbod binnen de brede opdracht van de VRT betreft, blijven ook in 2019 de meningen verdeeld. Voor de grootste groep Vlamingen mag het aanbod aan sport op radio en televisie hetzelfde blijven, maar één op drie zou liever minder sport zien en horen op de VRT-netten. Opvallend is dat in vergelijking met de metingen in 2010 en 2015 een beduidend groter percentage Vlamingen zich uitspreekt tegen het verwerven van de uitzendrechten op grote, dure sportevenementen.

Inclusieve omroep blijven

‘Lineair’ live kijken en luisteren blijft nog altijd de belangrijkste manier voor het merendeel van de Vlamingen. Nieuwe manieren van kijken en luisteren raken wel almaar meer ingeburgerd, vooral bij jongeren. Een cluster van veeleer jongere mediagebruikers gebruiken de media op voor hen inwisselbare manieren, van live over licht uitgesteld tot digitaal. De VRT zal in de toekomst dus nog meer content via alle beschikbare kanalen en platformen moeten verspreiden. Dit is met name cruciaal wil de VRT een inclusieve omroep blijven, voor alle Vlamingen, waaronder ook jongeren en minder opgeleide Vlamingen. Zij liggen immers minder wakker van de openbare omroep en zijn aanbod en vinden ook niet zo makkelijk de weg ernaartoe.

Financiering

Wat de financiering van de openbare omroep betreft kiest net als in de vorige metingen meer dan 70% van de respondenten voor het huidige model van gemengde financiering. Er is de voorbije negen jaar met andere woorden nauwelijks verandering in de mening van de Vlaming over hoe de VRT moet worden gefinancierd.

Over het onderzoek

Bpact rekruteerde de deelnemers aan het onderzoek via een online panel en random dialing, ook naar mobiele nummers. 1859 Vlamingen van 16 jaar of ouder vulden de online vragenlijst in, 211 namen telefonisch aan de bevraging deel. De publieksbevraging werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Indiville, in samenwerking met Prof. Dr. Hilde Van den Bulck. Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden via deze link: https://cjsm.be/sarc/downloads/2020/Publieksbevraging_De_Vlaming_over_de_VRT-gecomprimeerd.pdf