Bij Bpact zijn we gepassioneerd en gedreven om de stem van elke Belg te laten horen.

We geloven dat besluitvorming gebaseerd moet zijn op een accuraat beeld van wat er leeft bij de hele bevolking. Daarom zetten we ons in om verrijkte data te verzamelen en inzicht te bieden in de houding van de Belgische bevolking ten opzichte van diverse maatschappelijke thema’s, zoals wonen, werken, leven, financiën, mobiliteit, veiligheid en voeding.

Wij zijn een team van enthousiaste professionals onder de vleugels van Jo en Winfried, variërend van jong talent tot zeer ervaren experts in de sector. We zijn onderzoekers, projectmanagers, data-analisten, ontwikkelaars en communicatieprofessionals met één opdracht: het beheren van een kwalitatief en representatief onderzoekspanel en het uitvoeren van hoogwaardig veldwerk. Daarnaast hebben we dankzij ons netwerk ook toegang tot diverse andere expertises zodat we ook bredere onderzoeks- en participatietrajecten kunnen realiseren.

Bruggen bouwen

Streven naar een genuanceerd maatschappelijk debat en positieve verandering

We zien dat het maatschappelijk debat vaak gefragmenteerd is en dat meningen op sociale media zelden tot echte verandering leiden. Daarom creëren we bij Bpact een omgeving waarin iedereen zijn of haar mening kan uiten over maatschappelijk relevante onderwerpen. We streven naar representativiteit door actief te werven, ook onder diegenen die vaak moeilijker te bereiken zijn. We zorgen ervoor dat ieders stem gehoord wordt en impact heeft.

Samen met organisaties die zich inzetten voor positieve verandering, overbruggen wij de kloof tussen de bevolking en de besluitvormers. We zorgen ervoor dat beslissingen worden genomen op basis van een gedegen begrip van wat er leeft en speelt in onze samenleving. Door betrouwbare data en inzichten te leveren, streven we ernaar om het verschil te maken en bij te dragen aan een betere toekomst voor ons allemaal.