Representativiteit en inclusie: wij geven iedereen een stem

Het Bpact-impactpanel is representatief voor alle socio-demografische criteria in België, zoals taal, geslacht, opleiding, woonplaats en leeftijd.

Maar wij gaan verder inzake representativiteit. We vinden het uitermate belangrijk dat iedereen een stem heeft en gehoord wordt. Daarom besteden we extra aandacht aan de inclusieve samenstelling van ons panel, het survey design van onze bevragingen en de taal die we hanteren.

Doordat we samenwerken met middenveldorganisaties bereiken we groepen die doorgaans niet vertegenwoordigd zijn in panels of surveys. Ook met onze gemeentelijke panels van “Bpact lokaal” bereiken we mensen die zich normaal gesproken alleen uitspreken over lokale kwesties.

In 2023 is Bpact initiatiefnemer van het project “Unheard Voices”, dat zich specifiek richt op doelgroepen die vaak niet gehoord worden en meestal ondervertegenwoordigd zijn.

Kwaliteit door relevantie

De unieke positie en focus die Bpact inneemt in het market research landschap leidt tot een hogere kwaliteit van de verzamelde data en inzichten.

Door de specifieke focus, het engagement en ons panel community management is de respons op surveys niet alleen hoger, de antwoorden zijn ook van betere kwaliteit.

Met onze partners (waaronder AMS en UHasselt) verbeteren we de kwaliteit van onze onderzoeken en verrijken onze data met waardevolle externe data.

Het resultaat hiervan is een hogere kwaliteit van data met een sterkere representativiteit

Wij leggen je graag uit in een gesprek hoe we dat van een methodologieconcept omgezet hebben in de realiteit.

een organisatie met een purpose

Bpact is een onafhankelijke waarde- en purpose-gedreven organisatie met een sterke missie.

We geven mensen impact door op basis van hun mening data & insights te leveren aan bedrijven, organisaties en overheden over maatschappelijke thema’s die ons aanbelangen zoals wonen, werken, leven, duurzaamheid, mobiliteit, voeding, financiën…

Bpact overbrugt de kloof tussen wat leeft bij de bevolking en de wereld van beslissingsnemers. Wij bezorgen decision makers in overheden, bedrijven of organisaties een juist beeld van wat en hoe het leeft bij de bevolking. Zo kunnen juistere keuzes worden gemaakt voor onze samenleving in verandering, zonder bias.

Het team van Bpact dat die missie waarmaakt, bestaat uit betrokken professionals met een groot track record in markonderzoek. Daarnaast kunnen we een beroep doen op tal van inhoudelijke experten in onderzoek en participatie in diverse maatschappelijke domeinen dankzij de samenwerkingen met LevuurIndivilleTree Company, Bpart, UHasselt en AMS

Panels met een lokale verankering​

Met “Bpact Lokaal” bieden we een unieke oplossing voor lokale besturen: een laagdrempelige manier om regelmatig hun burgers eenvoudig te bevragen en te laten participeren.

Sinds 2022 ondersteunen we lokale burgerpanels bij tientallen gemeenten in Vlaanderen. Dit biedt een lokale verankering voor tal van onderzoeken over verschillende domeinen met een lokaal aspect. Intussen starten we elke maand nieuwe gemeentelijke burgerpanels op.

Snelheid, transparantie en …

Representativiteit, innovatie, kwaliteit van data… zijn belangrijk, maar we doen meer om je te ontzorgen.

Het is geruststellend te weten dat Bpact een professionele organisatie is die op alle domeinen van project management een zeer goede service levert. Ons team is bereikbaar en speelt snel in op je vragen zodat jouw wensen of die van jouw klanten snel beantwoord en in praktijk omgezet worden.

Bpact levert de nodige data op zeer korte termijn zodat de snelheid én kwaliteit van je project gewaarborgd zijn.
Je hebt volledige transparantie over de sample, de methodologie en het detail van de resultaten.
De verzamelde data kunnen we koppelen aan externe databanken of jouw bestaande interne data.

We gaan voor de laagste, meest juiste prijs. Wij weten dat goede data voor jou belangrijk zijn, maar dat er steeds een kost aan verbonden is. Vanuit onze missie stellen we kwaliteitsdata laagdrempelig ter beschikking door een zo laag mogelijke kost te rekenen voor onze diensten.

Van enkel veldwerk tot volledig onderzoeksopzet​

Afhankelijk van je behoefte, interne expertise en beschikbare resources kan je nood hebben aan het louter verzamelen van data tot een volledig onderzoek dat oplossing biedt voor strategische issues waar je organisatie voor staat. Bpact focust op het verwerven van data en inzichten dankzij zijn unieke panel. Omdat we deel uitmaken van een netwerk van bedrijven met expertise in aangrenzende domeinen kunnen we een one-stop-service in samenwerking met deze partners.
Bpact kan geïntegreerd diensten en totaalprojecten bieden met zijn partners zoals
experten op het vlak van online burgerparticipatie
experten in maatschappelijk onderzoek
experten in burgerparticipatie en -trajecten
experten in vrijwilligersactivatie en -werking
een netwerk van research dataproviders in de Europese Unie

Aarzel niet om contact op te nemen voor een persoonlijk gesprek.