Voor wie?

Wie maakt gebruik van de diensten van Bpact?

Overheid en non-profit

Wij helpen overheidsorganisaties en non- profit organisaties juiste keuzes maken in hun beleid op basis van wat er speelt in onze samenleving, via kwaliteitsdata en inzichten – zonder vertekening.

Lokale besturen

Naast specifieke onderzoeken, zetten wij samen met gemeente- en stadsbesturen een lokaal burgerpanel. Hiermee kunnen lokale besturen regelmatig en laagdrempelig zelf hun burgers bevragen over wonen, werken en leven in de gemeente.

Bedrijven en organisaties

Bedrijven en organisaties doen beroep op Bpact en zijn partners voor onderzoek om te weten wat er leeft bij de bevolking, klanten of specifieke doelgroepen over thema’s van hun dagelijks leven, wonen en werken. Deze inzichten gebruiken ze voor hun eigen strategie, voor content creatie of PR. Kortom: we helpen decision makers de juiste beslissingen te nemen op basis van kwaliteitsdata – zonder vertekening.

Universiteiten en hogescholen

Universiteiten en andere onderzoekers maken gebruik van het Bpact-panel voor veldwerk en surveys van hoge kwaliteit op een representatieve basis in België.

Marktonderzoeks-bureaus en agencies

Wij helpen marktonderzoeksbureaus en agencies in content of PR om veldwerk te doen. Bpact ondersteunt hen bij het verzamelen van data over de opinie van Belgen over diverse maatschappelijke thema’s.

Wil je kijken wat de mogelijkheden zijn voor jou?