Je bekijkt nu 53% meer telewerkers als gevolg coronacrisis

53% meer telewerkers als gevolg coronacrisis

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd
  • Bericht reacties:1 reactie

In een tweejaarlijks onderzoek in opdracht van ACERTA wordt het online panel van Bpact ingeschakeld om medewerkers over verschillende thema’s in verband met de werkomgeving te bevragen. Dit luik van het onderzoek focust op telewerk. In september 2020 werden 2.072 respondenten gevraagd naar hun ervaringen met telewerken. Als gevolg van de coronacrisis is het aantal telewerkers met 53% toegenomen. 4 op 10 werknemers kunnen echter ook nu nog niet telewerken.

Arbeiders en uitvoerend personeel kunnen niet telewerken

Sinds begin november is telewerken weer de norm, maar ondanks de adviezen van de overheid is het voor 39% van de werknemers nog steeds niet mogelijk. Dat cijfer ligt wel een pak lager in vergelijking met twee jaar geleden, toen was het namelijk voor 60% van de werknemers geen optie om van thuis uit te werken. Vooral voor arbeiders en personeel met uitvoerende taken is het haast onmogelijk om te telewerken, 6 op 10 moeten fysiek op de bedrijfssite aanwezig zijn om hun job uit te kunnen uitvoeren.

Hannelore Van Meldert, expert telewerk en manager bij Acerta Consult: “We zien dat de groep met de grootste flexibiliteit voor telewerk vandaag het hoger en middenmanagement is. Waarom zit die flexibiliteit niet ook bij het ondersteunend administratief en uitvoerend personeel? Telewerk heeft ook daar potentieel en bovendien zijn de werknemers vragende partij. Het is interessant voor werkgevers om telewerk ruimer toe te staan, mits goede planning en afspraken tussen leidinggevenden en medewerkers natuurlijk.” 

Niet alle werknemers kunnen telewerken
Grafiek 1: Kan jij vandaag zelf bepalen op welke locatie je werkt (thuis, regionaal kantoor, hoofdkantoor…)?

Hybride-model is de toekomst

Twee à drie dagen telewerken en de rest op kantoor ziet de werkende Belg als de ideale verdeling van de werkweek. De groep werknemers die momenteel twee of drie dagen per week van thuis uit werkt, wil dat zo houden. Wie minder dan twee dagen telewerkt, wil liever wat meer in zijn home office vertoeven en wie meer dan drie dagen thuis zit, wil graag wat meer naar kantoor gaan. Een combinatie van on- en offsite werken, is dus ideaal en dat heeft zeker te maken met het feit dat zowel de voordelen, als de nadelen van thuiswerk de afgelopen maanden voor veel mensen duidelijk zijn geworden.

Niet alle werknemers kunnen telewerken
Grafiek 2: aantal effectieve thuiswerkdagen tegenover aantal gewenste thuiswerkdagen

Hannelore Van Meldert: “Het is een duidelijke minderheid van de werkende Belgen die voltijds thuis of voltijds op kantoor wil werken. Van de bedienden, bijvoorbeeld, wil 24% liever alle dagen vanop kantoor werken, 12% liever alle dagen van thuis. Het hybride-model lijkt het te zullen gaan winnen. Het HR-beleid zal in die zin moeten worden aangepast. We denken daarbij aan praktische herzieningen van bijvoorbeeld onkosten- en mobiliteitsvergoedingen.”

Sector, bedrijfsgrootte en leeftijd zijn bepalend

De sector, de grootte van het bedrijf en de leeftijd zijn bepalend voor de thuiswerkmentaliteit van de werknemers.

Sector

In de voedings- en drankproductie of in de bouwsector (twee dagen) wordt er minder van thuis uit gewerkt dan in de overheidssector (vier dagen per week), informaticasector en de farmaceutische industrie (drie en een halve dag).

Bedrijfsgrootte

In kleinere bedrijven mogen werknemers minder thuiswerken dan in grote organisaties. Het gaat om respectievelijk gemiddeld twee en een halve dag per week in bedrijven met één tot vijftig werknemers en drie dagen in organisaties met meer dan vijfhonderd werknemers.

Leeftijd

Medewerkers tussen 18 en 34 jaar willen meer thuiswerken dan wie ouder is dan 50 jaar. 42% van de vijftigplussers en 29% van de min-34-jarigen wil helemaal niet telewerken. 1 op 4 vijftigplussers werkt vandaag effectief vijf dagen per week van thuis uit.

Dit bericht heeft één reactie

  1. jan gorissen

    Ik spreek alleen voor het gemeentebestuur van mijn gemeente, vermits mijn vrouw er werkt. Maar er is weinig tot geen controle over de gewerkte afstandsuren en er is al helemaal geen ‘vorming’ geweest over hoe dat afstandswerk dan maar best verloopt. De ondersteuning vanuit de gemeente is ‘personeels’afhankelijk, wat wil zeggen dat mensen die zich hun job ter harte nemen, bereikbaar zijn èn wèrken. Het gemeentebestuur heeft aan ALLE gemeentelijke medewerkers in alle stilte 300€ geschonken in de vorm van consumptiecheques. (omdat ze toch zo hun best deden!?) Sommigen waren daar blij mee, anderen beschaamd. Want er waren al kado’s uitgedeeld in de eerste Lock down door niet kunnen gepresteerde uren toch te betalen. Mijn belangrijkste vraag/opmerking is of de gemeentelijke verantwoordelijken geen informatieplicht hebben naar de bevolking bij het gul uitdelen van maatschappijgelden? Ja, we kunnen stemmen, maar daarna houdt het op qua betrokkenheid. En stelt ge te veel ambetante vragen dan vind de burgemeester de vragensteller een galspuwer. Binnen telewerken lijkt mijn reactie nu een beetje fout maar ik geef ze toch. Misschien zijn er nog burgers met dezelfde vragen?

Geef een reactie