Je bekijkt nu Bpact versterkt recent academisch onderzoek

Bpact versterkt recent academisch onderzoek

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd

Verschillende academische instellingen kozen Bpact als betrouwbare datapartner voor academisch onderzoek.

Dankzij ons uniek panel verzamelden we kwaliteitsvolle, representatieve en inzichtelijke data voor alle toonaangevende academische instellingen zoals KU Leuven, VUB, UHasselt, UCLL en AMS. We gaven burgers een stem over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, politiek en toerisme.

De samenwerkingen onderstrepen de meerwaarde van het Bpact panel, met meer dan 40.000 panelleden in België. Dankzij onze specifieke aanpak verzamelen we onderzoeksdata van hogere kwaliteit over maatschappelijke thema’s zoals wonen, leven, werken, actualiteit, financiën, mobiliteit, duurzaamheid …

De kwaliteit van de antwoorden op de open vragen van het Bpact-panel was opmerkelijk goed. Het merendeel nam de tijd om hun mening te staven in één of meerdere zinnen. Dat was in andere onderzoeken vaak niet het geval.

I.G., senior onderzoeker en gastprofessor Soc. Wet, Universiteit Antwerpen

Benieuwd hoe de kwaliteit en representativiteit van Bpact jouw academisch onderzoek kan versterken? Stuur ons een berichtje of plan een gesprek met één van onze experten in.

Screening van 240 ouderen voor een gezondheidsonderzoek (VUB-imec)

Het SEURO gezondheidsonderzoek van VUB en imec (Sara Polak) werft 240 ouderen (65+) met minstens 2 chronische aandoeningen. Gedurende zes maanden nemen zij deel aan een experiment met verschillende gezondheidsapps.

Bpact voert een eerste screening uit van mogelijke deelnemers via een intake vragenlijst, waarna de onderzoekers van VUB-imec hen thuis bezoeken voor een meer volledige briefing. Dankzij onze specifieke acties op werving van respondenten die vaak moeilijker te bereiken zijn, creëerden we mee(r) impact!

KU Leuven onderzoekt de impact van politieke besluiten bij 3000 Vlamingen

In opdracht van het departement Politieke Wetenschappen (Ine Goovaerts, KU Leuven) verzamelde Bpact inzichtelijke data op haar Bpact panel. In het onderzoek geven burgers aan hoe hun politieke opinies beïnvloed worden door verschillende politieke besluiten en besluitvormingsprocedures.

3000 Vlamingen uit het Bpact panel vulden de online bevraging, die gehost werd door de KU Leuven zelf, in.

De impact van CurieuzenAir in Brussel bij 1000 niet-deelnemers (ULB)

Om de bekendheid van het burgerwetenschasproject CurieuzenAir en haar resultaten te onderzoeken, organiseerde Bpact het veldwerk van een drietalige online bevraging bij een testgroep van 1000 Brusselaars.

In drie metingen werden objectieve en subjectieve parameters onderzocht over lucht- en andere vervuiling in de hoofdstad. Deze resultaten werden vergeleken met de bevindingen van de deelnemers aan CurieuzenAir, die door de ULB zelf bevraagd werden.

Verzamel kwaliteitsvolle en representatieve data voor jouw academisch onderzoek

Bpact is een panel- en databedrijf dat zich focust op het verzamelen van data over de opinie van Belgen over diverse maatschappelijke thema’s (in de ruime zin).

Het Bpact impactpanel is representatief voor alle socio-demografische criteria, zoals geslacht, opleiding, regio en leeftijd. Maar wij gaan verder inzake representativiteit. Om iedereen een stem te geven besteden we extra aandacht aan de inclusieve samenstelling van ons panel, de survey design van onze bevragingen en de taal die we hanteren. We doen op dit panel geen commerciële product bevragingen.

Meer weten over deze projecten of onze manier van werken? Stel ons dan jouw vraag of plan een digitale koffie in. We lichten het graag persoonlijk toe.