Je bekijkt nu Een lang en gelukkig leven? Daar is maatschappelijke verandering voor nodig

Een lang en gelukkig leven? Daar is maatschappelijke verandering voor nodig

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd
 • Bericht reacties:2 reacties

9.993 leden van het Bpact-panel tussen 15 en 94 jaar zijn in 2020 online bevraagd in het kader van het Langer Leven Onderzoek van levensverzekeraar NN. Het aandeel 67-plussers blijft jaar na jaar stegen, in 2070 zal 24% van de totale bevolking ouder zijn dan 67 jaar. En dat heeft grote implicaties. Hoe zien de Belgen een langer leven in de context van onze huidige maatschappij?

Nood aan verandering

Wat er voor de Belgen moet veranderen om een lang en gelukkig leven mogelijk te maken? Uit de resultaten van het onderzoek komen drie prioriteiten naar voor:

 • De manier waarop we ons leven inrichten (leren, werken, pensioen).
 • De manier waarop we werken.
 • De manier waarop onze sociale zekerheid werkt.
Langer leven
Grafiek 1: In welke mate moeten onderstaande zaken veranderen om een lang en gelukkig leven mogelijk te maken?

De gemiddelde veranderingsscore ligt op 6,7/10. Volgens de Belg is het dus tijd voor verandering. Naargelang het profiel van de respondenten, zijn er wel enkele opmerkelijke verschillen te zien:

 1. Respondenten jonger dan 34 jaar (6,91) roepen meer op tot verandering dan 65-plussers (6,18).
 2. Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7,23) willen meer verandering zien dan Walen (6,84) en Vlamingen (6,52).
 3. Mensen met een masterdiploma menen vaker dat er verandering nodig is (7,12/10) dan wie geen diploma hoger secundair onderwijs heeft (6,14/10).
 4. Wie op dit moment ontevreden is met de status van zijn leven, vindt verandering noodzakelijker dan wie tevreden is met zijn leven. Het gaat dan om werklozen (7,21), personen die ontevreden zijn over hun werk-privé balans (7,20) en personen die hun financiële situatie elk jaar zien verslechteren (7,06).

Op zoek naar een realistische levensindeling

De Belg zou het verloop van zijn leven liefst als volgt zien: 16% studeren, 33% werken, 21% zorgen voor kinderen en familie en 30% in pensionering vertoeven. Het is echter allesbehalve realistisch dat je op 33% van de tijd genoeg zou verdienen om de overige 66% een zorgeloos leven te kunnen leiden.

“De verhouding tussen studeren, werken en rusten is vandaag niet aangepast aan onze levensverwachting en dat is een rem op onze maatschappelijke en economische vooruitgang. Het pensioendebat, het debat over de arbeidsmarkt en de oproep rond levenslang leren moeten we bekijken vanuit de missie om zo veel mogelijk mensen lang, gezond en gelukkig te laten deel uitmaken van het maatschappelijk leven (inclusief de economie uiteraard)”, klinkt het bij Dirk Schyvinck, auteur van ‘Wat als we straks 100 worden’.

We hebben een nieuwe manier van werken nodig

Het onderzoek vertelt ons ook dat onze huidige manier van werken een langer leven niet toelaat. De dag van vandaag is 68% van de Belgen actief op zoek naar een manier om zijn stresspeil onder controle te krijgen en voelt 54% zich vaak of altijd uitgeput aan het einde van de werkdag. Slechts 12% is ervan overtuigd dat ze hun job probleemloos tot hun 70e kunnen blijven uitoefenen. Een oplossing voor deze problematiek? Dat kan een vierdagenwerkweek zijn. 24% ziet zo’n verkorte werkweek van 9u per dag als een waardig alternatief voor de klassieke vijfdagenwerkweek.

De resultaten uit de online bevraging waren niet uitsluitend negatief: ruim 67% staat open voor een ingrijpende loopbaanverandering en dat is goed nieuws.

Op naar een aangepaste sociale zekerheid

Heel wat Belgen vinden de pensioenleeftijd van 67 jaar pas haalbaar als we met z’n allen minstens 100 jaar oud worden. Voor de helft van de Belgen is 61 jaar nog altijd de ideale pensioenleeftijd. Als we de sociale zekerheid willen afstemmen op de huidige evolutie van langer leven, dan moet er met een nieuwe blik naar werk en pensioen gekeken worden. De verhouding tussen actieven en gepensioneerden raakt namelijk steeds meer uit balans, terwijl de pensioenleeftijd muurvast zit. Uit het onderzoek blijkt dat we dit als maatschappij niet veel langer volhouden.

Ook hier is een positief aspect in de resultaten terug te zien: zo’n 50% van de gepensioneerden ziet het zitten om bij een gezond langer leven opnieuw aan de slag te gaan en wil zich daar zelfs voor bijscholen.

De conclusie van het onderzoek is duidelijk: onze maatschappij heeft verandering nodig en snel. Wil jij testen of je klaar bent voor een langer leven? Doe dan de Langer Leven Test en ontdek of je meer of minder scoort dan de gemiddelde Belg, die een score van 57 op 100 heeft.

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. Bergen Ghislaine

  Om een waardevol gevuld leven af te sluiten, is een pensioen nodig dat afgestemd is op het loon van dat moment. Nu hinkelen veel pensioenen(vooral de gezinspensioenen) achter de welvaart aan. Ook het aansturen op zinvolle vrijetijdsbesteding in het onderwijs alsook in de opleiding zelf begint een noodzaak te worden. Er is teveel verdwenen wat vroeger norm was. Meisjes dienden handwerk te kennen en jongens leerden houtbewerking of lederbewerking als vrijetijdsbesteding. Dat is uit het onderwijs gehaald waardoor jongeren niet eens weten hoe ze zonder social media moeten leven. Trek dit door naar de pensioenleeftijd zitten veel senioren in de horeca en achter de televisie. Net daardoor verkort het leven. Wanneer ik naar het buitenland kijk, zie een geheel andere tendens. Vrouwen breien, haken en borduren en de oudere mannen zijn vaak terug te vinden in caffees waar ze met leeftijdsgenoten herinneringen ophalen. Sociaal contacten zijn een noodzaak. Ook de vrouwen komen veel samen en werken dan aan hun projecten. Voer dit terug in! Een afgestompte oude dag is levensverkortend.

 2. Henri

  Lang en gelukkig, waarom ? Is gelukkig niet voldoende ? Ieder is een product van zijn/haar tijd, met alle voor en nadelen daarvan, dit heeft echter niets te maken met het waargenomen geluk of ongeluk. “People are people..”, zo gaat het liedje en meer is het niet, je neemt je leven in handen en maakt er iets van. De anderen… zijn de anderen.
  Maak er iets van, enkel jijzelf kan dat en elke verandering begint bij jezelf.

Geef een reactie