Je bekijkt nu Financiële tevredenheid is belangrijker voor het geluksniveau dan vroeger

Financiële tevredenheid is belangrijker voor het geluksniveau dan vroeger

Uit het Nationaal Geluksonderzoek van levensverzekeraar NN en UGent, in samenwerking met Indiville en Bpact, blijkt dat ons geluksniveau terug even hoog is als voor de coronacrisis. We geven ons leven namelijk een score van 6,64 op 10. Opvallend is dat financiële tevredenheid voor het eerst de belangrijkste parameter wordt voor een gelukkig leven.

Geluksniveau gelijk aan dat van voor de coronacrisis

De Belg geeft zijn leven gemiddeld een score van 6,64 op 10. Hoewel dat geen goede score lijkt, is dat vrij goed nieuws. We komen daarmee na bijna 4 jaar op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis.

“De voorbije vier jaar stond de wereld op zijn kop. Niet enkel de pandemie, maar ook de inflatie, de energiecrisis en de verschillende oorlogen, hebben onze samenleving drastisch beïnvloed. Ondanks al die factoren is de Belg opnieuw zo goed als even gelukkig als voor de pandemie. Al moeten we er ook niet al te enthousiast over doen: die stabilisatie is goed maar het kan zeker beter dan een ‘dikke zes’”, zegt Sara Claes, doctoraatsstudent aan de UGent.

Geld maakt gelukkig

Het gezegde luidt: geld maat niet gelukkig. Toch blijkt dat uit het onderzoek niet helemaal te kloppen. Tevredenheid met de financiële situatie en gemoedrust zijn de belangrijkste bouwstenen van geluk. Dat was in het verleden ook al zo. Toen zagen we echter dat gemoedsrust de meest doorslaggevende factor was voor een gelukkig leven. Nu blijkt dat financiële tevredenheid te zijn.

Opvallend: ondanks de toegenomen inflatie is de Belg nu meer tevreden over zijn financiële situatie dan voor de coronacrisis. Voor de pandemie scoorde tevredenheid met de financiële situatie een gemiddelde van 5,94 en in 2024 ligt dat significant hoger met 6,2.

Financiële tevredenheid van de Belg blijft laag

“Het is belangrijk hier te noteren dat het gaat over de mate waarin men tevreden is met zijn of haar financiële situatie. Die tevredenheid houdt een vergelijking in, bv. met anderen, of met vroeger, …”, verduidelijkt Sara Cleas. “Toch kunnen we de financiële tevredenheid van de Belgen niet bepaald hoog noemen.”

De top 5 factoren die het meeste invloed uitoefenen op ons geluk wordt vervolledigd met gemoedsrust, gezondheid, het al dan niet leiden van een zinvol leven en de slaapkwaliteit.

Zelfstandigen zijn gelukkiger

Zelfstandigen vormen met een score van 6,98 de gelukkigste beroepsklasse. “Zelfstandigen geven vaker aan een zinvol leven te leiden. Ze ervaren gemiddeld ook meer betrokkenheid of warme relaties met anderen dan de andere beroepsklassen, en – misschien enigszins verrassend – ook op vlak van gemoedsrust scoren ze hoger,” zegt Prof. Dr. Lieven Annemans.

Het is voor zelfstandigen wel belangrijk dat ze ook het gevoel hebben af en toe druk van de ketel te kunnen halen. Zelfstandigen die het gemakkelijk vinden om vakantie te nemen, scoren hoger op het vlak van geluk. Maar vakantie nemen als zelfstandige blijkt niet zo evident. 30% geeft aan moeilijk verlof te kunnen nemen. Bovendien werkt ongeveer 35% van de zelfstandigen meer dan 5 dagen per week en 9,5% werkt zelfs 7 op 7. Ook hier is er dus nog ruimte voor verbetering.

Geef een reactie