Je bekijkt nu Kopzorgen nemen af naarmate ouders ouder worden

Kopzorgen nemen af naarmate ouders ouder worden

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd
 • Bericht reacties:4 reacties

Uit de eerste Gezinsbarometer van de Gezinsbond, uitgevoerd door Indiville en Bpact, blijkt dat gezinnen zichzelf 6,9/10 geven. Vooral over de woonkwaliteit is het gemiddeld Vlaams gezin tevreden. Dit staat in contrast met de kopzorgen. 4 op 10 gezinnen maken zich wel zorgen over hun financiële situatie en 1 op 4 ouders denken dat hun kinderen het later slechter zullen hebben dan zijzelf.

De Gezinsbond wil vanaf nu met de Gezinsbarometer 4 keer per jaar ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar bevragen. De barometer peilt naar het welbevinden en vertrouwen in vijf levensdomeinen: inkomen, relaties en welzijn, woonkwaliteit, toekomst van de kinderen en de combinatie werk en gezin. Globaal geven de Vlaamse gezinnen zichzelf een score van 6,9/10. Over de thema’s heen zijn ze dus relatief tevreden, al zitten er grote verschillen tussen de gezinssamenstellingen. Vooral alleenstaanden en nieuw samengestelde gezinnen.

68% van de alleenstaande ouders maakt zich zorgen over de financiële situatie

4 op 10 gezinnen maken zich zorgen over hun financiën. Het verschil tussen samenlevingsvormen is hier sprekend. De gehuwde koppels hebben de minste zorgen, terwijl bij de alleenstaande ouders bijna 7 op 10 (68%) zich zorgen maakt over zijn/haar inkomen. Bij samengestelde gezinnen gaat het over 58%. Opvallend is dat deze zorgen afnemen naarmate de leeftijd stijgt.

Hoogopgeleiden hebben een betere balans tussen werk en gezin dan laagopgeleiden

Uit het onderzoek blijkt dat de balans tussen werk en gezin samenhangt met de opleidingsgraad. Bijna 8 op 10 (79%) mensen met een masterdiploma geeft aan vrij te kunnen nemen op dringende momenten in functie van het gezin. Bij mensen zonder een secundair diploma is dit ongeveer de helft (53%). Over het algemeen geeft 7% van de ouders aan dat werk en gezin moeilijk te combineren zijn.

Kinderopvang krijgt toch een goede score

Ondanks de verhalen over de problemen in de kinderopvang geven ouders de opvang toch een goede score. Zo krijgt de kinderopvang een mooie 7,6/10 en de naschoolse opvang 7,9/10.

Mensen met een open bebouwing zijn meer tevreden

88% van de gezinnen is tevreden over de kwaliteit van de gezinswoning. Vooral mensen met een open bebouwing zijn tevreden. 60% van hen geeft hun woning minstens een 8 op 10. Mensen die in een appartement wonen, zijn het minst tevreden. Hier geeft slechts 18% de woning minstens een 8 op 10.

Hoe ouder, hoe minder zorgen

80% van de gezinnen geven zichzelf een goede score op algemeen geluk, welzijn en relaties. Opvallend is dat dit percentage bij 55-plussers een stuk hoger ligt: 94% van hen geeft aan tevreden te zijn. Bij alleenstaanden is dit het laagst, namelijk 62%.

Toekomst van de kinderen niet rooskleurig

Slechts 16% van de ouders met een baby of een peuter denkt dat hun kinderen het later beter zullen hebben dan zijzelf. Ook hier geldt het principe: hoe ouder, hoe minder zorgen. In de oude categorie loopt dit percentage op tot 40%. Laagopgeleiden zijn over het algemeen positiever over de toekomst. Zij denken dat hun kroost het beter zal hebben dan zijzelf, maar maken zich wel zorgen over de veiligheid van hun kinderen. Dat is iets waar hoogopgeleiden dan weer geruster in zijn.

Dit bericht heeft 4 reacties

 1. Tina

  als bijna gepensioneerde maak ik me sterk zorgen
  mocht het nodig zijn, kan ik mijn woonzorgcentrum betalen?
  ga ik nog een goed biefstuk kunnen kopen ?
  ik zit aan vaste kosten … die nu bijna de helft van mijn pensioen bedragen!!!

 2. Decru Joris

  De pensioenen moeten voor de middenklasse opgetrokken worden omdat de prijzen al wat je koopt steeds meer stijgen wanneer de gepensioneerden en werknemers meer krijgen dan gaan de prijzen aankoop terug omhoog en steeds is de middenklasse de tube daarvan er moet een prijzenstop komen !!

 3. Luk

  Merkwaardig tabelletje, er staat een euroteken dus gaat het over bedragen?? Wat betekent 6,63/10 dan?
  De assen benoemen zou al helpen. Maar misschien is het geen tabel, wat doen die cijfers onderaan dan?

Geef een reactie