Je bekijkt nu Meeste Belgische leerlingen gaan met auto naar school

Meeste Belgische leerlingen gaan met auto naar school

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd
  • Bericht reacties:0 Reacties

In opdracht van mobiliteitsorganisatie Touring, vroeg Bpact aan 3.700 leden van haar online panel hoe leerlingen zich van en naar school verplaatsen. De respondenten konden daarbij meerdere antwoorden op één vraag geven. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kinderen nog steeds met de auto naar school gebracht worden. Met het openbaar vervoer, de fiets of te voet, is een pak minder populair. Maar, hoe komt dat?

Favoriete vervoersmiddelen

58% van de leerlingen wordt met de auto naar school gevoerd. Dat is opvallend veel als je weet dat bij 40% het woon-schooltraject minder dan drie kilometer bedraagt. 37% gaat met de fiets, 27% te voet en 22% gebruikt het openbaar vervoer.

Grafiek: hoe gaan Belgische leerlingen naar school?

Aanzienlijke regionale verschillen

Tussen de Belgische gewesten zijn er verschillen in de vervoersmiddelen die leerlingen gebruiken om naar school te gaan. In Vlaanderen gaat zo’n 50% van de leerlingen meestal met de auto naar school. In Wallonië stijgt dat aantal tot 73%, terwijl het in Brussel dan weer zakt naar 48%.

Als we kijken naar het aantal fietsende leerlingen, is dat in Vlaanderen 57%, in Brussel 24% en in Wallonië amper 7%. In de hoofdstad gaat wel 41% te voet naar school. Het lage fietscijfer in Wallonië is eenvoudig te verklaren door de langere afstanden die er afgelegd moeten worden, omdat er minder stedelijk gebied is dan in Vlaanderen en Brussel.

Op vlak van openbaar vervoer staat Wallonië dan weer op kop met 23%, gevolgd door Brussel met 19% en Vlaanderen met 15%.

Belgische leerlingen gaan voornamelijk met de auto naar school
Grafiek: hoe gaan leerlingen op regionaal niveau naar school?

De schoolomgeving is onveilig

54% van de bevraagde ouders vindt de schoolomgeving onveilig. Dat is meteen een andere reden waarom veel ouders hun kind toch liever met de auto wegbrengen, dan ze met de fiets te laten gaan. 71% wijst daarvoor naar de aanwezigheid van gemengd verkeer. In 66% van de scholen kan tot vlak aan de schoolpoort gereden worden, maar toch is er bij 68% geen kiss & ride zone aanwezig. 87% van de scholen bevindt zich in een zone dertig en bij bijna 50% is er een verkeersopzichter aanwezig om alles in goede banen te leiden. Vlaggen, figuren en boden (42%), verkeersdrempels (27%) en wegversmallingen (16%) zijn andere manieren die daarvoor gebruikt worden.

Wat de respondenten zelf zouden veranderen om de schoolomgeving veiliger te maken is: een verkeersopzichter (48%), betere signalisatie en wegmarkeringen (33%), de schoolstraat afsluiten aan het begin en het einde van de schooldag (28%), verkeersdrempels (28%) en de schoolstraat permanent afsluiten (7%).

Snelheid en efficiëntie

De voornaamste reden voor 1 op de 2 ouders om hun kind met de auto naar school te voeren, is de snelheid. Voor 35% speelt comfort de grootste rol en bij 31% is dat het gebrek aan openbaar vervoer. Voor fietsers zijn de efficiëntie (59%), de snelheid (37%) en het comfort (24%) de grootste voordelen. Bij voetgangers zijn ongeveer dezelfde verhoudingen terug te vinden. Ook bij wie het openbaar vervoer gebruikt, geeft 35% efficiëntie op als voornaamste reden voor zijn keuze.

Pak wat meer de fiets!

Het aantal leerlingen dat met de fiets naar school gaat, kan nog sterk omhoog en dat wil Touring aanmoedigen. “Er zit nog heel wat potentieel in het fietsgebruik, op voorwaarde dat de infrastructuur veiliger wordt. Hoe jonger men eraan begint, hoe sneller men de gevaren en verkeerssituaties kan leren inschatten. Vanaf 8 jaar kan een kind dat al zeer snel.” Zowat een vierde van al het spitsverkeer bestaat uit schoolverkeer. Door de auto wat meer te laten staan en de fiets te nemen, zullen files automatisch verminderen.

Geef een reactie