Je bekijkt nu 1 op 7 bedrijven heeft nog geen regels rond deconnectie

1 op 7 bedrijven heeft nog geen regels rond deconnectie

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd
  • Bericht reacties:1 reactie

De deadline voor de arbeidsdeal nadert. Op 1 april moeten bedrijven met minstens 20 medewerkers regels rond deconnectie vastleggen in een CAO of arbeidsreglement. Uit een bevraging van Indiville, in opdracht van Acerta en in samenwerking met Bpact, blijkt dat 15% van deze bedrijven hier nog niet klaar mee is. Bijna 1 op 2 bedrijven heeft ook nog geen concrete policy rond het gebruik van digitale communicatiemiddelen na de werkuren.

Deze resultaten komen van de tweejaarlijkse bevraging die Acerta laat uitvoeren door onderzoeksbureau Indiville en het Bpact-panel. De studie wordt gedaan bij een representatief staal van meer dan 500 werkgevers. De bevraging liep tussen 12 en 23 januari 2023.

85% van de ondernemingen neemt wel al maatregelen rond deconnectie

In de Arbeidsdeal die de federale regering eind vorig jaar goedkeurde, staat dat werknemers het recht hebben om na de uren los te koppelen van het werk. Tegen 1 april moeten ondernemingen afspraken rond deconnectie hebben opgenomen in hun CAO of arbeidsovereenkomst.

85% van de bedrijven geeft aan al maatregelen te hebben die deconnectie bevorderen. Dat is een groot verschil met 2 jaar geleden, toen slechts 18% van de ondernemingen maatregelen nam waardoor werknemers kunnen loskoppelen van het werk. Als 85% van de ondernemingen maatregelen heeft genomen, dan wil dat ook zeggen dat ongeveer 1 op 7 nog geen aandacht heeft besteed aan deconnectie.

Afspraken rond digitale communicatiemiddelen blijven moeilijk

De meeste ondernemingen die wel al regels hebben bepaald, laten medewerkers toe niet bereikbaar te zijn na de uren. Werknemers moeten geen mails lezen of beantwoorden buiten de werktijden. 14% van de ondernemingen verzendt mails die na de werkuren worden opgesteld ook pas effectief de dag nadien.

Toch blijft er nog werk aan de winkel. Vooral rond het gebruik van digitale communicatiemiddelen, zoals smartphone, pc en sociale media, blijven regels moeilijk. Slechts een kwart van de ondernemingen (24%) heeft hier concrete richtlijnen rond. Nog een kwart (23%) is bezig hieromtrent afspraken op te stellen. En bijna de helft (47%) heeft hier nog geen werk van gemaakt.

Een gedragen beleid rond deconnectie is belangrijk

In een krappe arbeidsmarkt is het belangrijker dan ooit om het mentaal welzijn van werknemers op peil te houden. Het is daarom van belang dat het beleid rond deconnectie met de werknemers zelf of met hun vertegenwoordigers wordt besproken en door hen wordt gedragen. Het is ook cruciaal dat het beleid voor alle medewerkers geldt en dat wie gebruik maakt van het recht op deconnectie daar geen nadeel van ondervindt. Ook de uitzonderingen op de regel, zoals wachtdiensten, of werknemers met een kritieke functie moeten duidelijk zijn afgesproken.

Maar alleen deconnectie is niet voldoende. Miet Vanhegen, juridisch experte mentaal welzijn van Acerta Consult, vult aan: “Tegelijkertijd moeten bedrijven er bij stilstaan dat deconnectie op zich niet zaligmakend is. Het zal bijvoorbeeld de issues rond een eventuele structurele (te) hoge werkdruk niet zomaar oplossen. Daarom is het belangrijk om het recht op deconnectie in te bedden in een groter pakket van afspraken rond work-life balans en welzijn op het werk.”

Dit bericht heeft één reactie

  1. Marc Vranckx

    Thuiswerken zal zowel zijn goede als slechte kanten hebben. Feit is wel dat uw energiefactuur en elektriciteit en verwarming voor uw rekening zijn. anderzijds bespaart u verplaatsingskosten en misschien een creche uit, maar moet u zelf voor uw kleine zorgen.

Geef een reactie