Je bekijkt nu Werkende Belg 6 jaar ouder dan kalenderleeftijd

Werkende Belg 6 jaar ouder dan kalenderleeftijd

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd

Uit een onderzoek in opdracht van levensverzekeraar NN (het vroegere Delta Lloyd Life) blijkt dat de werkende Belg ouder is dan zijn identiteitskaart doet vermoeden. Zes jaar, om precies te zijn. Grootste oorzaken: een gebrek aan beweging en slaap. Opvallend is dat CEO’s en managers een pak beter scoren op vlak van gezondheid.

Een onafhankelijk onderzoeksbureau peilde bij 1.900 werkende Belgen tussen 20 en 65 jaar naar hun persoonlijke gezondheidssituatie, hun visie op gezondheidsbevorderende initiatieven en de rol die hun werkgever hierin speelt. De meest opvallende conclusie? De werkende Belg is biologisch gezien gemiddeld 6,1 jaar ouder dan zijn of haar kalenderleeftijd.

Wat is de biologische leeftijd?
De biologische leeftijd is het resultaat van de som van de kalenderleeftijd en de zogenoemde levensstijlscore. Die wordt berekend door de effecten van een reeks variabelen bij elkaar op te tellen, onder meer actieve levensstijl, gezonde voeding, mentaal welzijn en socio-demografische gegevens. Hoe ongezonder men leeft, hoe hoger die levensstijlscore zal zijn.

Waarom zijn we biologisch ouder?

60 procent van de ondervraagden bleek minstens 2 jaar ouder te zijn dan zijn kalenderleefijd, 20 procent tussen 2 jaar ouder en 2 jaar jonger, en 20 procent minstens 2 jaar jonger.

Welke factoren dragen daartoe bij?

  • Roken: uit het onderzoek blijkt dat bijna een vierde (23 procent) van de werkende Belgen rookt
  • Overgewicht: bijna de helft van de ondervraagden (48 procent) heeft ermee te kampen
  • Een gebrek aan lichaamsbeweging: 31 procent gaf aan een inactieve levensstijl te hebben
  • Weinig groenten en fruit: bijna een kwart van de Belgen in het onderzoek (23 procent) at niet elke dag verse groenten en fruit
  • Slaaptekort: 6 op de 10 stelde te weinig te slapen in de werkweek
  • Continu teveel aan stress: 28 procent zegt op regelmatige basis te veel stress te hebben

CEO’s en managers scoren beter

Hoe hoger het diploma, hoe gezonder de levensstijl. Laaggeschoolde mannen (maximaal diploma middelbaar onderwijs) ouder dan 35 jaar scoren het slechtst en zijn gemiddeld 9 jaar ouder dan hun kalenderleeftijd.

CEO’s, managers, ondernemers en zelfstandigen scoren opvallend beter, en toch lijken ze er niet in te slagen om dat te vertalen naar een actief beleid op de werkvloer, toch niet volgens hun medewerkers. 57 procent van de werknemers is niet tevreden over de mogelijkheden die hun werkgever biedt om een gezonde levensstijl op het werk te bevorderen.

Investeren in gezondheid loont nochtans: werknemers bij organisatie met een actief gezondheidsbeleid zijn ook effectief gezonder. Ze zijn gemiddeld 3,4 jaar ouder dan hun kalenderleeftijd en doen het daarmee duidelijk beter dan werknemers in andere organisaties (6,5 jaar ouder).

Doe de test