Je bekijkt nu Kinderen zijn gemiddeld amper 7 uur per week buiten

Kinderen zijn gemiddeld amper 7 uur per week buiten

Volgens pedagogen zouden kinderen 3 tot 4 uur per dag buiten moeten doorbrengen. Maison Slash organiseert daarom jaarlijks de campagne #1000UurDeDeurUit. Dit jaar wilden ze samen met onderzoeksbureau Indiville en ons Bpact-panel kijken hoe het gesteld is met de buitenuren van de Belgische kinderen. Uit de resultaten blijkt dat kinderen amper 7 uur per week buiten zijn. 3 op 4 ouders willen dat hun kroost eigenlijk meer buiten speelt.

Waarom is buitenspelen zo belangrijk?

Buiten zijn heeft veel positieve effecten voor zowel het lichaam als de geest. Door buiten te spelen worden kinderen creatiever. Het helpt hen te leren, ondersteunt hun mentale en fysieke gezondheid, geeft hen energie en countert de uren schermtijd.

Amper 7 uur in de buitenlucht

Hoewel kinderen volgens pedagogen best 3 tot 4 uur buiten doorbrengen, blijkt uit het onderzoek dat Belgische kinderen gemiddeld slechts 7 uur buitenspelen. 1 op 5 ouders geeft aan dat het aantal uur in het weekend wel gemakkelijk gehaald wordt, maar dat het in de week wat moeilijker ligt. Bijna 80% van de Belgische kinderen speelt slechts 1 uur of zelfs nooit buiten op een normale weekdag. 1 op 10 ouders doen zelfs nooit een buitenactiviteit met hun kroost.

Te veel schermtijd

Uit het onderzoek blijkt dat 70% van de kinderen elke dag voor een scherm zitten, terwijl slechts 20% van de kinderen elke dag in de buitenlucht zijn. Kinderen spenderen wekelijks bijna 13 uur voor een scherm.

Ouders moeten vooral zelf meer tijd maken voor buitenactiviteiten

Hoewel 3 op 4 ouders aangeeft dat ze graag zouden willen dat hun kinderen meer buiten spelen, gebeurt dat niet. De belangrijkste reden is de tijd die ouders zelf vrijmaken voor buitenactiviteiten. 30% van de ouders geeft aan dat ze zelf te weinig tijd hebben om met hun kinderen naar buiten te gaan. Bovendien zijn zij zich bewust van hun impact en beseffen ze dat wanneer zij er meer tijd voor zouden voorzien, hun kinderen meer tijd buiten zouden doorbrengen.

Ook het Belgische weer en huiswerk spelen mee

Naast de tijd van de ouders speelt ook het Belgische weer een rol in het aantal uren buitenspelen bij onze kinderen. Meer dan de helft van de ouders geeft aan dat hun kroost alleen buiten speelt bij goed weer. Opvallend is dat zelfs bij verplaatsingen ouders voornamelijk de auto nemen. Zeker bij jonge kinderen is dat het geval. Tieners gaan vaker alleen op pad. Daar wordt er dan vooral gekozen voor de (elektrische) fiets of step en het openbaar vervoer.

1 op 3 ouders geeft aan dat hun kinderen niet naar buiten kunnen omwille van het vele huiswerk dat ze moeten maken. Maar op de vraag of hier iets aan zou moeten veranderen, antwoordt slechts de helft positief. Meer buitenactiviteiten op school daarentegen zouden vele ouders wel helpen.

Buitentijd is stabiel over de jaren heen

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat zowel kleuters als lagere schoolkinderen en tieners te weinig uren in de buitenlucht zijn. Opvallend is dat de buitentijd over de leeftijdscategorieën heen redelijk stabiel blijft. Hoewel een tiener meer uren in een dag heeft en minder slaapt dan een peuter, verandert er dus niets aan het aantal uren buiten. Integendeel, de uren die kinderen minder slapen, worden opgevuld met schermtijd. Zo spenderen kinderen tussen 2,5 en 6 jaar gemiddeld 6 uur per week voor scherm. Bij 16- tot 18-jarigen is dat al opgelopen tot 20 uur per week.

Geef een antwoord