Je bekijkt nu 20% van de werkkrachten loopt risico op een burn-out

20% van de werkkrachten loopt risico op een burn-out

1 op 5 actieven heeft een risico op een burn-out. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Indiville, in opdracht van NN en in samenwerking met Bpact. Bij zelfstandigen ligt dat aantal duidelijk lager: 1 op 8 bevindt zich in de rode zone. Een burn-out is niet alleen het gevolg van het werk. Ook het privéleven speelt een belangrijke rol.

Over het onderzoek

Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Indiville, in opdracht van NN. De burn-out assessment tool van de KU Leuven vormde de basis. Aan de studie namen 10.606 respondenten deel. De doelgroep was 18 tot 79-jarige Belgen die via een online panel konden deelnemen aan dit onderzoek. De metingen verliepen in 10 verschillende waves in de periode van maart 2020 tot september 2023.

Corona- en energiecrisis zorgden voor stress

1 op 5 werknemers zit in de rode zone voor een burn-out. Een hoog cijfer. Maar toch ervaren we minder stress dan in september 2021 en september 2022, en maken we ons minder zorgen om uit te vallen met een burn-out. Vooral de corona- en energiecrisis zorgden voor stress.

Minder stress bij zelfstandigen

We zien dat de situatie bij zelfstandigen anders is. De kans op een burn-out ligt daar lager: slechts 1 op 8 bevindt zich in de rode zone. Volgens Colin Sanders, Longevity Expert voor NN, zijn hiervoor een aantal verklaringen: “Zelfstandigen kennen in vergelijking met loontrekkenden een hogere financiële gemoedsrust en een hogere veranderkracht. Ze doen het beter op vlak van werkenthousiasme, hebben meer gevoelens van autonomie en ervaren hun werk ook als meer zinvol in vergelijking met arbeiders en bedienden.”

Toch blijft ook bij deze groep burn-out een ernstig probleem. Volgens cijfers van het RIZIV blijkt dat tussen 2016 en 2021 de sterkste stijging van invaliditeit door burn-out of depressie zich bij de zelfstandigen voordoet. Het gaat om een stijging van 59,22% tegenover 45,8% bij werknemers en werkzoekenden. Bij vrouwelijke zelfstandigen is deze stijging zelfs meer dan 66%.

Voorkom een burn-out door goed voor jezelf te zorgen

Het onderzoek toont duidelijk aan dat het privéleven een sterke rol speelt bij de ontwikkeling van een burn-out. Je komt sneller in de rode zone terecht bij sleutelmomenten, zoals de aankoop van een woning of het overlijden van een geliefde.

Het is dus belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Een paar kleine veranderingen kunnen al een serieuze invloed hebben. Gaan wandelen of sporten in de natuur of afspreken met vrienden kan bijvoorbeeld al helpen. Ook genoeg slapen is belangrijk.

Dit bericht heeft één reactie

  1. kinsabil

    probleem dat ikzelf heb mogen ervaren is dat men vaak niet door heeft dat je in die fase zit. ook de relatie en het vertrouwen, het onder druk zetten vanuit management met al hun chefs eronder zijn een hele grote oorzaak om in die spiraal van een burn-out te vallen of aangezogen te worden.

Geef een reactie