Je bekijkt nu Belg is voorstander van slimme kilometerheffing

Belg is voorstander van slimme kilometerheffing

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd
  • Bericht reacties:2 reacties

Uit ons recent onderzoek in samenwerking met Indiville en Touring bij 2.000 Belgen blijkt dat ongeveer 57% van de bevolking akkoord is met een slimme kilometerheffing. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de huidige belastingen worden afgeschaft. Een aparte stadstol die enkel geldt binnen een bepaald stadsgebied heeft daarentegen minder voorstanders. 66% van de automobilisten vindt dat onaanvaardbaar.

Vooral Vlaming voorstander van rekeningrijden

Bij een (slimme) kilometerheffing wil het zeggen dat je als bestuurder betaalt per gereden kilometer in combinatie met verschillende tarieven afhankelijk van de locatie (welk type weg) en het tijdstip (tijdens of buiten de spits). Hiervoor is ongeveer 57% van de Belgen te vinden. We zien echter grote verschillen tussen de gewesten: in Vlaanderen is 61% pro rekeningrijden, terwijl dat in Wallonië 49% is en in Brussel zelfs maar 44%. Mensen die meer kilometers per jaar afleggen staan ook eerder weigerachtig tegenover een kilometerheffing.

Geen oplossing voor files

Van zij die voor de slimme kilometerheffing zijn, vindt meer dan de helft (51%) dat de invoering hiervan moet samengaan met het schrappen van de bestaande belastingen op autoaanschaf en -bezit. Verder wil 66% dat een eventuele invoering op federaal niveau gebeurt, en dus niet per gewest. Opvallend is dat de meerderheid (64%) van de Belgen een dergelijke maatregel niet ziet als een oplossing voor de vele files.

Hoe zou de Belg zich dan verplaatsen?

Deze mening komt ook terug wanneer we vroegen hoe automobilisten zich zouden verplaatsen bij een eventuele kilometerheffing. 41% zou met de auto blijven rijden bij gebrek aan andere opties. 26% zou een omweg maken via andere (goedkopere) wegen. Een kwart zou er wel voor kiezen om minder met de auto te rijden. Ook het vermijden van de spits zou door een kwart van de bestuurders worden overwogen. 20% zou een alternatief vervoersmiddel zoeken.

Liever geen stadstol

Hoewel het rekeningrijden op bijval kan rekenen, is dat bij een eventuele stadstol niet het geval. Een meerderheid van de Belgen ziet dit niet zitten. In Brussel is 57% van de inwoners tegen, in Wallonië 72% en in Vlaanderen 65%.

Moest de regering dit toch invoeren, dan zou meer dan de helft van de Belgen (55%) de stad minder bezoeken. 33% zou een alternatieve verplaatsingsvorm zoeken en een kwart zou gewoon betalen bij gebrek aan andere opties. 15% van de Belgen zou werk zoeken buiten de stad terwijl slechts 3% zou overwegen om naar de stad te verhuizen. Opvallend is dat mensen die nu al het openbaar vervoer of de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer vaker aangeven alternatieve vervoersmiddelen te zullen inschakelen bij de invoering van een stadstol.

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. Marc

    In feite zal het neerkomen op een belastingsverhoging dat is hier met alle NWE systemen zo , de accu’s op diesel is in principe hetzelfde en moet dan ook verdwijnen samen met andere autotaksen en de nodige apparatuur om dit te meten moet gratis zijn.om nog maar te zwijgen van uw privacy die overal tegrabbel wordt gegooid

Geef een reactie